South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Johannes 4

[1] [2] [3] [4] [5]

1 JOH 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wreld uitgegaan.
1 JOH 4:2 Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;
1 JOH 4:3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wreld.
1 JOH 4:4 Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wreld is.
1 JOH 4:5 Hulle is uit die wreld; daarom praat hulle uit die wreld, en die wreld luister na hulle.
1 JOH 4:6 Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.
1 JOH 4:7 Geliefdes, laat ons mekaar liefh; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.
1 JOH 4:8 Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.
1 JOH 4:9 Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.
1 JOH 4:10 Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes.
1 JOH 4:11 Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te h.
1 JOH 4:12 Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.
1 JOH 4:13 Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van sy Gees gegee het.
1 JOH 4:14 En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wreld gestuur het.
1 JOH 4:15 Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is--God bly in hom, en hy in God.
1 JOH 4:16 En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
1 JOH 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan h in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wreld.
1 JOH 4:18 Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.
1 JOH 4:19 Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
1 JOH 4:20 As iemand s: Ek het God lief--en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefh wat hy nie gesien het nie?
1 JOH 4:21 En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefh.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500