South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Korinthrs 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1 KOR 11:1 Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is.
1 KOR 11:2 En ek prys julle, broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou soos ek dit aan julle oorgelewer het.
1 KOR 11:3 Maar ek wil h dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.
1 KOR 11:4 Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan;
1 KOR 11:5 maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan; want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is.
1 KOR 11:6 Want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny; maar as dit vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny of te skeer, laat sy haar hoof bedek.
1 KOR 11:7 Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is; maar die vrou is die heerlikheid van die man.
1 KOR 11:8 Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man.
1 KOR 11:9 Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man.
1 KOR 11:10 Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof h ter wille van die engele.
1 KOR 11:11 En tog, in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie.
1 KOR 11:12 Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou; maar alles is uit God.
1 KOR 11:13 Oordeel self: Is dit betaamlik dat 'n vrou met onbedekte hoof tot God bid?
1 KOR 11:14 Of leer ook die natuur self julle nie dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n oneer is nie;
1 KOR 11:15 maar as 'n vrou lang hare dra, dit vir haar 'n eer is, omdat die lang hare vir haar gegee is as 'n bedekking?
1 KOR 11:16 Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so 'n gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie.
1 KOR 11:17 Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goede nie maar ten kwade.
1 KOR 11:18 Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit.
1 KOR 11:19 Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.
1 KOR 11:20 As julle dus saamkom, dan wil dit nie s dat julle die nagmaal van die Here eet nie.
1 KOR 11:21 Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete; en die een het honger en die ander is dronk.
1 KOR 11:22 Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God, en maak julle di beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle s? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie.
1 KOR 11:23 Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het;
1 KOR 11:24 en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en ges: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.
1 KOR 11:25 Net so ook die beker n die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
1 KOR 11:26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
1 KOR 11:27 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.
1 KOR 11:28 Maar die mens moet homself beproef en s van die brood eet en uit die beker drink.
1 KOR 11:29 Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.
1 KOR 11:30 Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap.
1 KOR 11:31 Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.
1 KOR 11:32 Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wreld veroordeel mag word nie.
1 KOR 11:33 Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar;
1 KOR 11:34 en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek rel wanneer ek kom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500