South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 KorinthŽrs 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1 KOR 14:1 Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer.
1 KOR 14:2 Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede.
1 KOR 14:3 Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.
1 KOR 14:4 Hy wat in 'n taal spreek, stig homself; maar hy wat profeteer, stig die gemeente.
1 KOR 14:5 Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer, is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlÍ, sodat die gemeente stigting kan ontvang.
1 KOR 14:6 Maar nou, broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle spreek Úf deur 'n openbaring, Úf deur kennis, Úf deur profesie, Úf deur lering nie?
1 KOR 14:7 Net soos met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of siter gespeel word?
1 KOR 14:8 Want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog?
1 KOR 14:9 Net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat.
1 KOR 14:10 Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wÍreld, en geeneen daarvan is sonder klank nie.
1 KOR 14:11 As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees.
1 KOR 14:12 So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente.
1 KOR 14:13 Daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlÍ.
1 KOR 14:14 Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar.
1 KOR 14:15 Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing.
1 KOR 14:16 Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die plek van 'n onkundige inneem, amen sÍ op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sÍ nie?
1 KOR 14:17 Want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie.
1 KOR 14:18 Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal;
1 KOR 14:19 maar in die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my verstand spreek om ook ander te onderrig, as tien duisend woorde in 'n taal.
1 KOR 14:20 Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand.
1 KOR 14:21 In die wet is geskrywe: Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na My nie luister nie, sÍ die Here.
1 KOR 14:22 Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges; die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges.
1 KOR 14:23 As die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale spreek en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sÍ dat julle kranksinnig is nie?
1 KOR 14:24 Maar as almal profeteer en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel;
1 KOR 14:25 en so kom die geheime van sy hart aan die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, en verkondig dat God werklik onder julle is.
1 KOR 14:26 Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging--laat alles tot stigting geskied.
1 KOR 14:27 En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees twee of hoogstens drie, en by beurte; en laat een dit uitlÍ.
1 KOR 14:28 Maar as daar geen uitlÍer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek.
1 KOR 14:29 Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel.
1 KOR 14:30 Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg.
1 KOR 14:31 Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word.
1 KOR 14:32 En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe;
1 KOR 14:33 want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.
1 KOR 14:34 Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sÍ.
1 KOR 14:35 Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek.
1 KOR 14:36 Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom?
1 KOR 14:37 As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is.
1 KOR 14:38 Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly.
1 KOR 14:39 Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie.
1 KOR 14:40 Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500