South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 11:1 En Nahas, die Ammoniet, het opgetrek en Jabes in Glead beler; en al die manne van Jabes het aan Nahas ges: Sluit met ons 'n verbond, dan sal ons u dien.
1 SAM 11:2 Maar Nahas, die Ammoniet, het vir hulle ges: Op hierdie voorwaarde sal ek die verbond met julle sluit, dat ek julle almal die regteroog uitsteek en dit as 'n skande op die hele Israel kan l.
1 SAM 11:3 Toe s die oudstes van Jabes vir hom: Laat ons sewe dae lank met rus, dat ons boodskappers in die hele gebied van Israel kan stuur; as daar dan niemand is wat ons verlos nie, sal ons na u toe uittrek.
1 SAM 11:4 En die boodskappers het in Gbea van Saul gekom en die woorde voor die ore van die volk gespreek. Daarop verhef die hele volk hulle stem en ween.
1 SAM 11:5 Toe kom Saul juis aan agter die beeste van die veld af, en Saul s: Wat is dit met die volk, dat hulle ween? En hulle vertel hom die woorde van die manne van Jabes.
1 SAM 11:6 En die Gees van God het oor Saul vaardig geword terwyl hy di woorde hoor, en hy het baie kwaad geword.
1 SAM 11:7 En hy het 'n paar beeste geneem en hulle stukkend gesny en met boodskappers deur die hele gebied van Israel gestuur om te s: Wie nie agter Saul en agter Samuel aan uittrek nie--so sal met sy beeste gedoen word. Toe val die skrik van die HERE op die volk en hulle trek soos een man uit.
1 SAM 11:8 En hy het hulle gemonster in Besek: die kinders van Israel was drie honderd duisend en die manne van Juda dertig duisend.
1 SAM 11:9 En hulle het aan die boodskappers wat gekom het, ges: So moet julle aan die manne van Jabes in Glead s: Mre as die son op sy warmste is, sal julle hulp kry. Toe die boodskappers ingaan en dit aan die manne van Jabes meedeel, was hulle bly.
1 SAM 11:10 En die manne van Jabes s: Mre sal ons na julle uittrek, en julle kan met ons doen net soos dit goed is in julle o.
1 SAM 11:11 Maar die volgende mre het Saul die manskappe in drie afdelings opgestel, en hulle het met die mrewag in die laer ingekom en die Ammoniete verslaan tot op die warmste van die dag; en die ander het so verstrooid geraak dat nie twee onder hulle bymekaar gebly het nie.
1 SAM 11:12 Daarna s die manskappe vir Samuel: Wie is dit wat gevra het: Sou Saul oor ons regeer? Lewer die manne uit, dat ons hulle kan doodmaak.
1 SAM 11:13 Maar Saul antwoord: Op hierdie dag mag geen man gedood word nie, want vandag het die HERE 'n verlossing in Israel bewerk.
1 SAM 11:14 Toe s Samuel aan die volk: Kom, laat ons na Gilgal gaan en daar die koningskap vernuwe.
1 SAM 11:15 En die hele volk het na Gilgal getrek en daar Saul voor die aangesig van die HERE in Gilgal koning gemaak; en hulle het daar dankoffers voor die aangesig van die HERE geslag, en Saul met al die manne van Israel was daar uitermate vrolik.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500