South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 12:1 Toe sÍ Samuel aan die hele Israel: Kyk, ek het na julle geluister in alles wat julle aan my gesÍ het, en 'n koning oor julle aangestel.
1 SAM 12:2 En kyk nou, die koning sal voor julle uit wandel, en ek het oud en grys geword, en my seuns is hier by julle. En ek het voor julle uit gewandel van my jeug af tot vandag toe.
1 SAM 12:3 Hier is ek; getuig teen my voor die HERE en voor sy gesalfde: wie se bees ek geneem het, en wie se esel ek geneem het, en wie ek verdruk of hard behandel het; en uit wie se hand ek omkoopgeld aangeneem het om my oŽ daarmee toe te maak--dan sal ek dit aan julle teruggee.
1 SAM 12:4 En hulle antwoord: U het ons nie verdruk of ons hard behandel nie en uit niemand se hand iets aangeneem nie.
1 SAM 12:5 Daarop sÍ hy vir hulle: Die HERE is getuie teen julle, en getuie is sy gesalfde vandag, dat julle niks in my hand gevind het nie. En hulle roep: Hy is getuie.
1 SAM 12:6 Verder het Samuel aan die volk gesÍ: Getuie is die HERE wat Moses en Ašron voortgebring en julle vaders uit Egipteland laat optrek het.
1 SAM 12:7 Gaan staan dan nou, dat ek met julle gerig kan hou voor die aangesig van die HERE oor al die regverdige dade van die HERE wat Hy aan julle en julle vaders gedoen het.
1 SAM 12:8 Nadat Jakob in Egipte gekom en julle vaders die HERE aangeroep het, het die HERE Moses en Ašron gestuur; en hulle het julle vaders uit Egipte gelei, en Hy het hulle op hierdie plek laat woon.
1 SAM 12:9 Maar hulle het die HERE hul God vergeet; daarom het Hy hulle verkoop in die hand van SŪsera, die leŽrowerste van Hasor, en in die hand van die Filistyne en in die hand van die koning van Moab--wat teen hulle geveg het.
1 SAM 12:10 Toe het hulle die HERE aangeroep en gesÍ: Ons het gesondig, want ons het die HERE verlaat en die Bašls en Astartes gedien; maar red ons nou uit die hand van ons vyande, dan sal ons U dien.
1 SAM 12:11 En die HERE het Jerķbbašl en Bedan en Jefta en Samuel gestuur en julle uit die hand van jul vyande rondom gered, sodat julle veilig gewoon het.
1 SAM 12:12 Maar toe julle sien dat Nahas, die koning van die kinders van Ammon, teen julle aankom, het julle aan my gesÍ: Nee, maar 'n koning moet oor ons regeer, terwyl die HERE julle God tog jul koning is.
1 SAM 12:13 Hier is dan nou die koning wat julle uitgekies het, wat julle begeer het, en kyk, die HERE het 'n koning oor julle aangestel.
1 SAM 12:14 As julle maar die HERE vrees en Hom dien en na sy stem luister en nie wederstrewig is teen die mond van die HERE nie en julle self sowel as die koning wat oor julle regeer, die HERE julle God maar volg!
1 SAM 12:15 Maar as julle nie na die stem van die HERE luister nie en wederstrewig is teen die mond van die HERE, dan sal die hand van die HERE teen julle wees soos teen julle vaders.
1 SAM 12:16 Gaan dus staan, en kyk na hierdie groot saak wat die HERE voor julle oŽ gaan doen.
1 SAM 12:17 Is dit nie koringoestyd vandag nie? Ek sal die HERE aanroep, dat Hy donderslae en reŽn gee: weet dan en sien dit in dat julle kwaad groot is wat julle in die oŽ van die HERE gedoen het deur 'n koning vir julle te begeer.
1 SAM 12:18 Toe het Samuel die HERE aangeroep, en die HERE het donderslae en reŽn op diť dag gegee, sodat die hele volk baie bevrees geword het vir die HERE en vir Samuel.
1 SAM 12:19 Daarom het die hele volk vir Samuel gesÍ: Bid tot die HERE u God vir u knegte, dat ons nie sterf nie, omdat ons by al ons sondes nog kwaad gedoen het deur 'n koning vir ons te begeer.
1 SAM 12:20 Toe sÍ Samuel vir die volk: Wees nie bevrees nie. Julle het al hierdie kwaad gedoen; maar wyk nie van die HERE af nie, en dien die HERE met julle hele hart.
1 SAM 12:21 En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige afgode aan wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is.
1 SAM 12:22 Want die HERE sal sy volk ter wille van sy grote Naam nie verwerp nie, omdat dit die HERE behaag het om van julle vir Hom 'n volk te maak.
1 SAM 12:23 Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die HERE sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid; maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig.
1 SAM 12:24 Vrees net die HERE en dien Hom getrou met julle hele hart; want kyk watter groot dinge Hy by julle gedoen het.
1 SAM 12:25 Maar as julle ooit verkeerd handel, sal julle self sowel as julle koning omkom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500