South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 16:1 Daarna sÍ die HERE aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl Ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen: Ek stuur jou na Isai, die Betlehemiet, want Ek het onder sy seuns vir My 'n koning uitgesoek.
1 SAM 16:2 Maar Samuel vra: Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sÍ die HERE: Neem 'n jong koei met jou saam en sÍ: Ek kom om aan die HERE te offer.
1 SAM 16:3 Nooi Isai dan na die offermaaltyd, en Ek sal jou bekend maak wat jy moet doen, en jy moet die een vir My salf wat Ek jou sal noem.
1 SAM 16:4 En Samuel het gedoen wat die HERE gespreek het; en toe hy by Betlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoetgegaan en gevra: Is u koms vrede?
1 SAM 16:5 En hy sÍ: Vrede! Ek kom om aan die HERE te offer; heilig julle, en kom met my saam aan die offermaaltyd. En hy het Isai en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi.
1 SAM 16:6 Toe hulle inkom en hy ElŪab sien, dink hy: Gewis, hier staan voor die HERE sy gesalfde!
1 SAM 16:7 Maar die HERE sÍ vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoŽ gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die mťns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oŽ is, maar die HERE sien die hart aan.
1 SAM 16:8 Toe roep Isai AbinŠdab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy sÍ: Hierdie een het die HERE ook nie uitgekies nie.
1 SAM 16:9 Verder het Isai Samma laat verbygaan. Maar hy sÍ: Hierdie een het die HERE ook nie uitgekies nie.
1 SAM 16:10 So het Isai dan sy sewe seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het aan Isai gesÍ: Die HERE het hulle nie uitgekies nie.
1 SAM 16:11 Verder het Samuel aan Isai gevra: Is dit al die seuns? En hy sÍ: Die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sÍ Samuel aan Isai: Stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie.
1 SAM 16:12 Daarop het hy gestuur en hom laat kom; en hy was rooierig, met mooi oŽ en 'n mooi voorkoms. En die HERE sÍ: Staan op, salf hom, want dit is hy.
1 SAM 16:13 Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die HERE het van diť dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan.
1 SAM 16:14 Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en 'n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.
1 SAM 16:15 Toe sÍ die dienaars van Saul vir hom: Kyk tog, 'n bose gees van God verskrik u:
1 SAM 16:16 laat ons heer net sÍ, en u dienaars wat voor u staan, sal 'n man soek wat op die siter kan speel; en as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word.
1 SAM 16:17 Daarop sÍ Saul aan sy dienaars: Kyk tog vir my uit na 'n man wat goed kan speel, en bring hom na my.
1 SAM 16:18 En een van die dienaars antwoord en sÍ: Kyk, ek het 'n seun van Isai, die Betlehemiet, gesien wat kan speel, en hy is 'n dapper held en 'n krygsman en wel ter tale en mooi gebou, en die HERE is met hom.
1 SAM 16:19 Toe het Saul boodskappers na Isai gestuur en gesÍ: Stuur tog jou seun Dawid wat by die skape is, na my.
1 SAM 16:20 Isai neem toe 'n esel, brood en 'n leersak met wyn en 'n bokkie en stuur dit met sy seun Dawid na Saul.
1 SAM 16:21 So het Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan; en diť het hom baie liefgekry, sodat hy sy wapendraer geword het.
1 SAM 16:22 Daarna het Saul na Isai gestuur om te sÍ: Laat Dawid tog voor my staan, want hy het guns in my oŽ gevind.
1 SAM 16:23 En net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand; dan voel Saul verlig en word beter, en die bose gees wyk van hom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500