South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 21:1 En Dawid het in Nob gekom by die priester Ahimťleg; en Ahimťleg het Dawid bewend tegemoetgegaan en hom gevra: Waarom is u alleen, en is daar niemand by u nie?
1 SAM 21:2 En Dawid sÍ aan die priester Ahimťleg: Die koning het my 'n opdrag gegee en aan my gesÍ: Laat geen mens iets van die saak weet waarvoor ek jou stuur en wat ek jou opdra nie. Daarom het ek die dienaars 'n sekere plek aangewys.
1 SAM 21:3 Maar nou, wat is hier by u? Gee vyf brode in my hand, of wat beskikbaar is.
1 SAM 21:4 En die priester het Dawid geantwoord en gesÍ: Hier is geen gewone brood by my nie; hier is net heilige brood. As die dienaars hulle maar net vir vroue in ag geneem het.
1 SAM 21:5 Toe antwoord Dawid die priester en sÍ vir hom: Sekerlik is die vroue aan ons onthou soos altyd wanneer ek uittrek. Dus is die uitrustings van die dienaars heilig, alhoewel dit 'n ongewyde onderneming is--hoeveel te meer as hulle vandag deur die uitrusting geheilig word!
1 SAM 21:6 Toe gee die priester hom die heilige brood, want daar was geen ander brood nie, behalwe die toonbrode wat voor die aangesig van die HERE weggeneem word, om vars brood neer te sit op die dag as dit weggeneem word.
1 SAM 21:7 Maar daar was 'n man uit die dienaars van Saul wat dieselfde dag opgesluit was voor die aangesig van die HERE, en sy naam was DoŽg, die Edomiet, die opsigter oor die veewagters van Saul.
1 SAM 21:8 En Dawid sÍ vir Ahimťleg: Is hier nie 'n spies of 'n swaard by u nie? Want ek het my swaard sowel as my wapens nie met my saamgeneem nie, omdat die opdrag van die koning dringend was.
1 SAM 21:9 Toe sÍ die priester: Die swaard van Gůliat, die Filistyn, wat u in die dal van die terpentynboom verslaan het, hier is dit in 'n mantel toegedraai, agter die skouerkleed; as u dit vir u wil neem, neem dit, want behalwe dit is hier geen ander nie. Toe sÍ Dawid: Daar is nie nog so een nie, gee dit aan my.
1 SAM 21:10 En Dawid het hom klaargemaak en diť dag van Saul af weggevlug en by Agis, die koning van Gat, gekom.
1 SAM 21:11 Maar die dienaars van Agis het hom gevra: Is dit nie Dawid, die koning van die land nie? Het hulle nie vir hom in die koordanse gesing nie en gesÍ: Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tien duisende?
1 SAM 21:12 En Dawid het hierdie woorde ter harte geneem en baie bevrees geword vir Agis, die koning van Gat.
1 SAM 21:13 Daarom het hy hom voor hulle oŽ kranksinnig aangestel en hom mal gehou onder hulle hand en op die deure van die poort gekrap en sy speeksel in sy baard laat afloop.
1 SAM 21:14 Daarop sÍ Agis aan sy dienaars: Julle sien tog die man is kranksinnig, waarom bring julle hom na my toe?
1 SAM 21:15 Het ek gebrek aan kranksinniges, dat julle hierdie een bring om sy kranksinnigheid by my uit te haal? Moet so een in my huis inkom?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500