South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 24:1 En daarvandaan het Dawid opgetrek en in die bergvestings van …ngedi gebly.
1 SAM 24:2 En net toe Saul terugkom agter die Filistyne vandaan, is aan hom meegedeel en gesÍ: Kyk, Dawid is in die woestyn van …ngedi.
1 SAM 24:3 Daarop het Saul drie duisend uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en heengegaan om Dawid en sy manne te soek teenoor die Steenbokrotse.
1 SAM 24:4 Toe hy kom by die skaapkrale langs die pad waar 'n spelonk was, het Saul daar ingegaan om sy voete te bedek, terwyl Dawid en sy manne agter in die spelonk sit.
1 SAM 24:5 En die manne van Dawid sÍ aan hom: Kyk, dit is die dag dat die HERE aan u sÍ: Nou gee Ek jou vyand in jou hand, en maak met hom soos goed is in jou oŽ. Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af.
1 SAM 24:6 Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het,
1 SAM 24:7 en hy het aan sy manne gesÍ: Mag die HERE my bewaar dat ek so iets aan my heer, die gesalfde van die HERE, sou doen om my hand teen hom uit te steek; want hy is die gesalfde van die HERE.
1 SAM 24:8 En Dawid het sy manne streng bestraf en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. En Saul het uit die spelonk uit opgestaan en sy koers gegaan.
1 SAM 24:9 Daarna staan Dawid ook op en gaan uit die spelonk uit en roep agter Saul aan en sÍ: My heer die koning! Toe Saul agter hom omkyk, buig Dawid met sy aangesig na die aarde toe en val neer.
1 SAM 24:10 En Dawid sÍ vir Saul: Waarom luister u na die woorde van mense wat sÍ: Kyk, Dawid soek u onheil?
1 SAM 24:11 Kyk, vandag sien u eie oŽ dat die HERE u vandag in die spelonk in my hand gegee het; en hulle het gesÍ ek moet u doodmaak, maar ek het u verskoon en gesÍ: Ek sal my hand nie uitsteek teen my heer nie, want hy is die gesalfde van die HERE.
1 SAM 24:12 En kyk, my vader, ja, kyk die slip van u mantel in my hand! Want toe ek die slip van u mantel afgesny het, het ek u nie gedood nie. Erken en sien dat daar by my geen kwaad of oortreding is en ek nie teen u gesondig het nie, alhoewel u op my lewe loer om dit weg te neem.
1 SAM 24:13 Die HERE sal oordeel tussen my en u, en die HERE sal my aan u wreek; maar my hand sal teen u nie wees nie.
1 SAM 24:14 Soos die spreekwoord van die voorvaders sÍ: Uit die goddelose gaan goddeloosheid uit. Maar my hand sal nie teen u wees nie.
1 SAM 24:15 Agter wie aan het die koning van Israel uitgetrek? Agter wie kom u aangejaag? Agter 'n dooie hond, agter een enkele vlooi aan!
1 SAM 24:16 Maar die HERE sal regter wees en oordeel tussen my en u. Ja, mag Hy toesien en my saak verdedig en aan my reg verskaf teenoor u.
1 SAM 24:17 Toe Dawid hierdie woorde ten einde toe tot Saul gespreek het, sÍ Saul: Is dit jou stem, my seun Dawid? En Saul het sy stem verhef en geween
1 SAM 24:18 en aan Dawid gesÍ: Jy is regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen terwyl ek aan jou kwaad gedoen het.
1 SAM 24:19 En jy het vandag bewys dat jy goed aan my gedoen het; dat naamlik die HERE my in jou hand oorgelewer het, maar jy het my nie gedood nie.
1 SAM 24:20 Want as iemand sy vyand aantref, sal hy hom op 'n goeie pad laat gaan? Maar die HERE sal jou die goeie vergelde vir wat jy vandag aan my gedoen het.
1 SAM 24:21 En nou, kyk, ek weet jy sal sekerlik koning word, en die koningskap oor Israel sal in jou hand standhou.
1 SAM 24:22 Sweer dan nou vir my by die HERE dat jy my geslag nŠ my nie sal uitroei en my naam uit my familie nie sal uitdelg nie.
1 SAM 24:23 Toe sweer Dawid vir Saul. En Saul het na sy huis gegaan, maar Dawid en sy manne het na die bergvesting opgetrek.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500