South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 3:1 En die seun Samuel het die HERE gedien voor Eli, en die woord van die HERE was skaars in die dae: gesigte was daar nie baie nie.
1 SAM 3:2 In diť tyd dan terwyl Eli op sy plek lÍ en slaap--sy oŽ het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie--
1 SAM 3:3 toe die lamp van God nog nie doodgegaan het nie, en Samuel lÍ en slaap in die tempel van die HERE waar die ark van God was,
1 SAM 3:4 het die HERE na Samuel geroep; en hy het geantwoord: Hier is ek.
1 SAM 3:5 Daarop loop hy na Eli en sÍ: Hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord: Ek het nie geroep nie; gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lÍ.
1 SAM 3:6 Verder het die HERE Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesÍ: Hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord: Ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer.
1 SAM 3:7 Maar Samuel het die HERE nog nie geken nie; ook was die woord van die HERE nog nie aan hom geopenbaar nie.
1 SAM 3:8 En die HERE het Samuel weer geroep vir die derde maal; en hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesÍ: Hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die HERE die seun geroep het.
1 SAM 3:9 Daarom het Eli vir Samuel gesÍ: Gaan lÍ, en as Hy jou roep, moet jy antwoord: Spreek, HERE, want u kneg hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lÍ.
1 SAM 3:10 Toe het die HERE gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere: Samuel, Samuel! En Samuel het geantwoord: Spreek, want u kneg hoor.
1 SAM 3:11 Toe het die HERE aan Samuel gesÍ: Kyk, Ek gaan 'n ding doen in Israel waarvan elkeen wat dit hoor, se twee ore sal tuit.
1 SAM 3:12 Diť dag sal Ek aan Eli vervul alles wat Ek oor sy huis gespreek het, van begin tot end.
1 SAM 3:13 En Ek sal hom te kenne gee dat Ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het; want toe sy seuns skande oor hulleself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie.
1 SAM 3:14 En daarom sweer Ek aangaande die huis van Eli: Waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie.
1 SAM 3:15 En Samuel het bly lÍ tot die mŰre toe. En hy het die deure van die huis van die HERE oopgemaak; maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel.
1 SAM 3:16 En Eli het Samuel geroep en gesÍ: Samuel, my seun! En hy antwoord: Hier is ek.
1 SAM 3:17 Toe vra hy: Wat is die woord wat Hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie. Mag God so aan jou doen en so daaraan toedoen as jy iets van al die woorde wat Hy met jou gespreek het, vir my verberg.
1 SAM 3:18 En Samuel het hom al die woorde meegedeel, en niks vir hom verberg nie. En hy het gesÍ: Hy is die HERE; laat Hom doen wat goed is in sy oŽ.
1 SAM 3:19 En Samuel het groot geword, en die HERE was met hom; en Hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie.
1 SAM 3:20 En die hele Israel van Dan tot Bersťba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die HERE.
1 SAM 3:21 En die HERE het weer verskyn in Silo; want die HERE het Hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die HERE.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500