South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Konings 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2 KON 1:1 En Moab het na die dood van Agab van Israel afvallig geword.
2 KON 1:2 En Ahsia het deur die tralievenster in sy bo-kamer, in Samara, geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en s vir hulle: Gaan raadpleeg Bal-Sebub, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word.
2 KON 1:3 Maar die Engel van die HERE het vir Ela, die Tisbiet, ges: Maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van Samara tegemoet, en spreek met hulle: Gaan julle, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Bal-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg?
2 KON 1:4 Daarom dan, so s die HERE: Van die bed waar jy op geklim het, sal jy nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe. En Ela het gegaan.
2 KON 1:5 En toe die boodskappers by hom terugkom, s hy vir hulle: Waarom kom julle nou terug?
2 KON 1:6 En hulle antwoord hom: 'n Man het opgekom ons tegemoet en aan ons ges: Gaan terug na die koning wat julle gestuur het, en spreek met hom: So s die HERE: Stuur jy, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Bal-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.
2 KON 1:7 Daarop s hy vir hulle: Hoe was die voorkoms van die man wat opgekom het julle tegemoet en hierdie woorde met julle gespreek het?
2 KON 1:8 En hulle antwoord hom: 'n Man met 'n harige mantel en omgord met 'n leergord om sy heupe. Toe s hy: Dit is Ela, die Tisbiet!
2 KON 1:9 En hy het 'n owerste van vyftig met sy vyftig na hom gestuur. En toe hy na hom opklim, terwyl hy juis op die top van die berg sit, s hy vir hom: Man van God, die koning spreek: Kom af!
2 KON 1:10 Toe antwoord Ela en s aan die owerste oor vyftig: As ek dan 'n man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou en jou vyftig verteer! En daar het vuur van die hemel neergedaal en hom met sy vyftig verteer.
2 KON 1:11 En hy het weer 'n ander owerste oor vyftig met sy vyftig na hom gestuur; en die het begin spreek en vir hom ges: Man van God, so s die koning: Kom gou af!
2 KON 1:12 Daarop antwoord Ela en s vir hulle: As ek 'n man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou en jou vyftig verteer! En daar het die vuur van God uit die hemel neergedaal en hom met sy vyftig verteer.
2 KON 1:13 En hy het weer 'n owerste van 'n derde vyftig met sy vyftig na hom gestuur. En die derde owerste oor vyftig het opgeklim en aangekom en op sy knie voor Ela gebuig en hom gesmeek en vir hom ges: Man van God, laat tog my lewe en die lewe van u dienaars, hierdie vyftig, kosbaar wees in u o!
2 KON 1:14 Kyk, vuur het van die hemel neergedaal en die eerste twee owerstes oor vyftig met hulle vyftig verteer; maar laat my lewe nou kosbaar wees in u o!
2 KON 1:15 Toe s die Engel van die HERE vir Ela: Gaan saam met hom af; wees nie bevrees vir hom nie. En hy het opgestaan en saam met hom na die koning afgegaan
2 KON 1:16 en met hom gespreek: So s die HERE: Omdat jy boodskappers gestuur het om Bal-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg--is dit omdat daar glad geen God in Israel is om sy woord te raadpleeg nie? --daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.
2 KON 1:17 En hy het gesterwe volgens die woord van die HERE wat Ela gespreek het; en Joram het in sy plek koning geword in die tweede jaar van Joram, die seun van Jsafat, die koning van Juda; want hy het geen seun gehad nie.
2 KON 1:18 En die verdere geskiedenis van Ahsia, wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Israel nie?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500