South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Konings 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2 KON 20:1 In diť dae het HiskŪa dodelik siek geword; en Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesÍ: So spreek die HERE: Gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie.
2 KON 20:2 Toe draai hy sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die HERE en gesÍ:
2 KON 20:3 Ag, HERE, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oŽ. En HiskŪa het bitterlik geween.
2 KON 20:4 En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie of die woord van die HERE het tot hom gekom en gesÍ:
2 KON 20:5 Draai om en sÍ vir HiskŪa, die vors van my volk: So spreek die HERE, die God van jou vader Dawid: Ek het jou gebed gehoor, Ek het jou trane gesien; kyk, Ek sal jou gesond maak; op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die HERE.
2 KON 20:6 En Ek sal vyftien jaar by jou dae byvoeg en jou en hierdie stad uit die hand van die koning van AssiriŽ red, en ook hierdie stad beskut ter wille van My en my kneg Dawid.
2 KON 20:7 Verder sÍ Jesaja: Bring 'n vyekoek; en hulle het dit gaan haal en op die sweer gesit, en hy het gesond geword.
2 KON 20:8 HiskŪa het vir Jesaja gevra: Wat is die teken dat die HERE my gesond sal maak, en dat ek op die derde dag sal opgaan na die huis van die HERE?
2 KON 20:9 En Jesaja antwoord: Dit sal vir jou die teken van die kant van die HERE wees dat die HERE die woord sal volbring wat Hy gespreek het: Moet die skaduwee tien grade vooruit gaan, of moet dit tien grade agteruit gaan?
2 KON 20:10 Toe sÍ JehiskŪa: Dit is maklik vir die skaduwee om tien grade te daal; nee, maar laat die skaduwee teruggaan, tien grade agteruit.
2 KON 20:11 En Jesaja, die profeet, het die HERE aangeroep, en Hy het die skaduwee op die grade waarlangs dit op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan, tien grade agteruit.
2 KON 20:12 In diť tyd het Berůdag-BŠladan, die seun van BŠladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan HiskŪa gestuur; want hy het gehoor dat HiskŪa siek was.
2 KON 20:13 En HiskŪa het na hulle geluister en hulle sy hele skathuis laat sien, die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie en sy wapenhuis en alles wat in sy skatkamers te vinde was; daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat HiskŪa hulle nie laat sien het nie.
2 KON 20:14 Toe kom die profeet Jesaja na koning HiskŪa en sÍ vir hom: Wat het hierdie manne gesÍ, en waarvandaan het hulle na u gekom? En HiskŪa antwoord: Uit 'n ver land het hulle gekom, uit Babel.
2 KON 20:15 En hy sÍ: Wat het hulle in u huis gesien? En HiskŪa antwoord: Alles wat in my huis is, het hulle gesien; daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie.
2 KON 20:16 En Jesaja sÍ vir HiskŪa: Hoor die woord van die HERE!
2 KON 20:17 Kyk, daar kom dae dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoer sal word; daar sal niks oorbly nie, sÍ die HERE.
2 KON 20:18 En van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel.
2 KON 20:19 Toe sÍ HiskŪa vir Jesaja: Die woord van die HERE wat u gespreek het, is goed. Ook sÍ hy: Waarom dan nie, as daar maar vrede en bestendigheid in my dae sal wees!
2 KON 20:20 En die verdere geskiedenis van HiskŪa en al sy magtige dade, en hoe hy die dam en die watervoor gemaak en die water in die stad gebring het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Juda nie?
2 KON 20:21 En HiskŪa het ontslaap met sy vaders, en sy seun Manasse het in sy plek koning geword.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500