South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Kronieke 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

2 KRON 14:1 En Aba het ontslaap met sy vaders en is begrawe in die stad van Dawid, en sy seun Asa het in sy plek koning geword. In sy dae het die land tien jaar gerus.
2 KRON 14:2 En Asa het gedoen wat goed en reg was in die o van die HERE sy God:
2 KRON 14:3 hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap
2 KRON 14:4 en aan Juda ges om die HERE, die God van hulle vaders, te soek en om die wet en die gebod te doen.
2 KRON 14:5 Ook het hy uit al die stede van Juda die hoogtes en die sonpilare verwyder, en die koninkryk het gerus onder hom.
2 KRON 14:6 Verder het hy versterkte stede gebou in Juda, want die land was rustig; en daar was geen oorlog teen hom in daardie jare nie, omdat die HERE hom rus verskaf het.
2 KRON 14:7 Daarom het hy aan Juda ges: Laat ons hierdie stede opbou en met 'n muur omring en met torings, poorte en grendels, terwyl die land nog vry voor ons l; want ons het die HERE onse God gesoek--ons het gesoek, en Hy het ons rus verskaf rondom. Hulle het toe gebou en was voorspoedig.
2 KRON 14:8 En Asa het 'n ler gehad wat skild en spies dra: uit Juda drie honderd duisend man, en uit Benjamin, wat die skild dra en die boog span, twee honderd en tagtig duisend; hulle was almal dapper helde.
2 KRON 14:9 En Serag, die Kusiet, het teen hulle uitgetrek met 'n ler van 'n miljoen met drie honderd strydwaens; en hy het gekom tot by Marsa.
2 KRON 14:10 Toe trek Asa uit hom tegemoet, en hulle het die slagorde opgestel in die dal Sefta by Marsa.
2 KRON 14:11 En Asa het die HERE sy God aangeroep en ges: HERE, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, HERE onse God, want op U steun ons, en in u Naam het ons teen hierdie menigte gekom; HERE, U is onse God; laat geen sterfling naas U magtig wees nie.
2 KRON 14:12 En die HERE het die Kusiete voor Asa en Juda verslaan, en die Kusiete het gevlug.
2 KRON 14:13 En Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar; en van die Kusiete het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie; want hulle was gebreek voor die aangesig van die HERE en voor sy ler. En hulle het 'n baie groot buit geneem;
2 KRON 14:14 en al die stede rondom Gerar oorweldig; want die skrik vir die HERE was op hulle. En hulle het al die stede geplunder, want daar was 'n groot buit in.
2 KRON 14:15 Hulle het ook die tente met die vee oorweldig en kleinvee in menigte en kamele weggevoer. Daarna het hulle na Jerusalem teruggekeer.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500