South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Kronieke 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

2 KRON 18:1 En toe Jůsafat rykdom en eer in oorvloed gehad het, het hy hom verswaer met Agab.
2 KRON 18:2 En nŠ verloop van enkele jare het hy afgetrek na Agab, na SamarŪa, en Agab het vir hom en die manskappe wat by hom was, skape en beeste in menigte geslag en hom aangehits om teen Ramot in GŪlead op te trek.
2 KRON 18:3 Toe sÍ Agab, die koning van Israel, vir Jůsafat, die koning van Juda: Sal u met my saam na Ramot in GŪlead trek? En hy antwoord hom: Ek is soos u, en my volk soos u volk, en ons sal saam met u in die oorlog wees.
2 KRON 18:4 Verder het Jůsafat aan die koning van Israel gesÍ: Raadpleeg tog eers die woord van die HERE.
2 KRON 18:5 Toe laat die koning van Israel die profete, vier honderd man, bymekaarkom en sÍ vir hulle: Sal ons teen Ramot in GŪlead trek om te veg, of sal ek dit laat staan? En hulle antwoord: Trek op, en God sal dit in die hand van die koning gee.
2 KRON 18:6 Maar Jůsafat sÍ: Is hier nie nog 'n profeet van die HERE, dat ons deur hom kan raadpleeg nie?
2 KRON 18:7 En die koning van Israel antwoord Jůsafat: Daar is nog een man om die HERE deur hom te raadpleeg; maar ťk haat hom, want hy profeteer oor my niks goeds nie, maar altyd onheil; dit is Miga, die seun van Jimla. En Jůsafat sÍ: Die koning moet nie so spreek nie!
2 KRON 18:8 Daarop roep die koning van Israel 'n hofdienaar en sÍ: Gaan haal gou vir Miga, die seun van Jimla.
2 KRON 18:9 Onderwyl die koning van Israel en Jůsafat, die koning van Juda, elkeen op sy troon sit, beklee met koninklike klere, en hulle op 'n dorsvloer sit by die ingang van die poort van SamarŪa, en al die profete voor hulle profeteer,
2 KRON 18:10 het SedekŪa, die seun van Kenašna, vir hom ysterhorings gemaak en gesÍ: So spreek die HERE: Hiermee sal u die ArameŽrs stoot totdat hulle vernietig is.
2 KRON 18:11 En so het al die profete geprofeteer en gesÍ: Trek op na Ramot in GŪlead en u sal voorspoedig wees, en die HERE sal dit in die hand van die koning gee.
2 KRON 18:12 Toe sÍ die boodskapper wat gegaan het om Miga te roep, vir hom dŪt: Kyk, die woorde van die profete is uit een mond goed vir die koning: laat jou woord nou tog wees soos die van een van hulle, en spreek goeie dinge.
2 KRON 18:13 Maar Miga sÍ: So waar as die HERE leef, wat God my sal sÍ, dit sal ek spreek!
2 KRON 18:14 Toe hy by die koning kom, sÍ die koning vir hom: Miga, sal ons na Ramot in GŪlead trek om te veg, of sal ek dit laat staan? En hy antwoord: Trek op, en u sal voorspoedig wees, en hulle sal in julle hand gegee word.
2 KRON 18:15 En die koning sÍ vir hom: Hoeveel maal moet ek jou besweer dat jy niks as die waarheid in die Naam van die HERE tot my moet spreek nie?
2 KRON 18:16 Daarop antwoord hy: Ek het die hele Israel gesien, verstrooid op die berge soos skape wat geen wagter het nie. En die HERE het gesÍ: Hulle het geen heer nie; laat hulle elkeen in vrede teruggaan na sy huis.
2 KRON 18:17 Toe sÍ die koning van Israel vir Jůsafat: Het ek u nie gesÍ hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil?
2 KRON 18:18 Verder sÍ hy: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon, terwyl al die hemelse leŽrskare aan sy regter-- en sy linkerhand staan.
2 KRON 18:19 En die HERE het gesÍ: Wie sal Agab, die koning van Israel, oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in GŪlead? En die een het so gesÍ, en die ander weer so.
2 KRON 18:20 Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en sÍ: Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee?
2 KRON 18:21 En hy sÍ: Ek sal uitgaan en 'n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sÍ: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so.
2 KRON 18:22 En nou, kyk, die HERE het 'n leuengees in die mond van hierdie profete van u gegee, terwyl die HERE tog onheil oor u gespreek het.
2 KRON 18:23 Daarop kom SedekŪa, die seun van Kenašna, nader en hy slaan Miga op die kakebeen en sÍ: Langs watter weg het die Gees van die HERE van my af weggegaan om met jou te spreek?
2 KRON 18:24 En Miga antwoord: Kyk, jy sal dit sien op dieselfde dag as jy van kamer tot kamer sal gaan om jou weg te steek.
2 KRON 18:25 Maar die koning van Israel sÍ: Neem Miga en bring hom terug by Amon, die owerste van die stad, en by Joas, die seun van die koning.
2 KRON 18:26 En julle moet sÍ: So spreek die koning: Sit hierdie man in die gevangenis en spysig hom met brood van verdrukking en water van verdrukking totdat ek behoue tuiskom.
2 KRON 18:27 Daarop sÍ Miga: As u ooit behoue tuiskom, dan het die HERE nie deur my gespreek nie. Verder sÍ hy: Volke, luister almal saam!
2 KRON 18:28 En die koning van Israel en Jůsafat, die koning van Juda, het opgetrek na Ramot in GŪlead.
2 KRON 18:29 En die koning van Israel het aan Jůsafat gesÍ: Ek sal my onkenbaar maak en in die geveg kom; trek u maar u eie klere aan. So het die koning van Israel hom dan onkenbaar gemaak, en hulle het in die geveg gegaan.
2 KRON 18:30 En die koning van Aram het die owerstes van sy strydwaens bevel gegee en gesÍ: Julle moet nie klein of groot beveg nie, net die koning van Israel alleen.
2 KRON 18:31 En sodra die owerstes van die waens Jůsafat sien, sÍ hulle: Dit is die koning van Israel! En hulle het hom omsingel om te veg; maar Jůsafat het geskreeu, en die HERE het hom gehelp, en God het hulle van hom af weggelok.
2 KRON 18:32 En toe die owerstes van die waens sien dat dit nie die koning van Israel was nie, draai hulle agter hom weg.
2 KRON 18:33 Toe het 'n man in sy eenvoudigheid die boog gespan en die koning van Israel getref tussen die aanhegsels en die pantser. Daarop sÍ hy aan die drywer: Ruk om en bring my uit die leŽr uit, want ek is gewond.
2 KRON 18:34 En die geveg het diť dag toegeneem, terwyl die koning hom staande hou in die strydwa teenoor die ArameŽrs tot die aand toe; maar teen sononder het hy gesterwe.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500