South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Samuel 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2 SAM 20:1 En daar was by geval 'n deugniet met die naam van Seba, die seun van Bigri, 'n Benjaminiet--hy het op die ramshoring geblaas en ges: Ons het geen deel aan Dawid, en ons het geen erfdeel aan die seun van Isai nie: elkeen na sy tente toe, o Israel!
2 SAM 20:2 Daarop trek al die manne van Israel van Dawid af weg, agter Seba, die seun van Bigri, aan; maar die manne van Juda het hulle koning aangehang van die Jordaan af tot by Jerusalem.
2 SAM 20:3 Toe Dawid in sy huis in Jerusalem kom, het die koning die tien vroue, die byvroue wat hy laat agterbly het om die huis op te pas, geneem en in 'n bewaakte huis gesit en hulle onderhou, maar nie by hulle ingegaan nie; en hulle was opgesluit tot die dag van hulle dood as lewenslange weduwees.
2 SAM 20:4 Daarna s die koning aan Amsa: Roep vir my die manne van Juda binne drie dae byeen; kom staan jy dan hier.
2 SAM 20:5 En Amsa het gegaan om Juda byeen te roep, maar het langer weggebly as die bepaalde tyd wat hy vir hom vasgestel het.
2 SAM 20:6 Toe s Dawid aan Absai: Nou sal Seba, die seun van Bigri, ons meer kwaad doen as Absalom; neem jy die dienaars van jou heer en jaag hom agterna, sodat hy nie miskien vir hom versterkte stede vind en ons oog uitruk nie.
2 SAM 20:7 En daar het uitgetrek, agter hom aan, die manne van Joab en die Kreti en die Pleti en al die helde--hulle het uit Jerusalem uitgetrek om Seba, die seun van Bigri, agterna te jaag.
2 SAM 20:8 Terwyl hulle by die groot klip was wat by Gbeon l, kom Amsa voor hulle uit. En Joab was omgord met sy wapenrok as sy kleed en daaroor was 'n gord met 'n swaard wat in die skede aan sy heupe vasgemaak was, en terwyl hy voortgaan, het dit geval.
2 SAM 20:9 En Joab s vir Amsa: Gaan dit goed met jou, my broer? En Joab het met die regterhand die baard van Amsa gegryp om hom te soen.
2 SAM 20:10 En Amsa was nie op sy hoede vir die swaard wat in die hand van Joab was nie. Toe steek hy hom daarmee in die onderlyf en stort sy ingewande op die grond uit sonder om hom 'n tweede steek te gee, sodat hy gesterf het. Daarop het Joab en sy broer Absai Seba, die seun van Bigri, agternagejaag.
2 SAM 20:11 Maar 'n man uit die dienaars van Joab het daar by hom bly staan en ges: Wie in Joab behae het en wie vir Dawid is, laat hom Joab volg!
2 SAM 20:12 Terwyl Amsa in die middel van die pad hom in die bloed l en wentel en die man sien dat al die manskappe bly staan, het hy Amsa uit die pad uit weggeneem na die veld en 'n kleed oor hom gegooi, omdat hy sien dat elkeen wat by hom kom, daar bly staan.
2 SAM 20:13 Toe hy hom uit die pad verwyder het, trek al die manskappe verby agter Joab aan om Seba, die seun van Bigri, agterna te jaag.
2 SAM 20:14 En di het deur al die stamme van Israel getrek na Abel en Bet-Mga en die hele Berim; en hulle het byeengekom en ook agter hom aan gegaan.
2 SAM 20:15 En hulle het gekom en hom in Abel-Bet-Mga beler en 'n wal teen die stad opgegooi, wat teen die voorskans opgerys het. Terwyl al die manskappe van Joab besig was met verwoes om die muur te laat val,
2 SAM 20:16 roep 'n wyse vrou uit die stad: Luister, luister! S tog vir Joab: Kom hierheen, dat ek met u kan spreek.
2 SAM 20:17 En toe hy nader kom na haar, s die vrou: Is u Joab? En hy antwoord: Ja. En sy s vir hom: Hoor die woorde van u dienares. En hy antwoord: Ek hoor.
2 SAM 20:18 Daarop spreek sy en s: Vroer was hulle gewoond om s te s: Laat hulle Abel maar net raadpleeg! en so het hulle 'n saak afgehandel.
2 SAM 20:19 Ek is een van die vredeliewendes, van die getroues in Israel. U is daarop uit om 'n stad te vernietig, nogal 'n moeder in Israel. Waarom wil u die erfdeel van die HERE te gronde rig?
2 SAM 20:20 En Joab antwoord en s: Dit is ver, ver van my, dat ek te gronde sou rig en dat ek sou verwoes!
2 SAM 20:21 Die saak is nie so nie; maar 'n man van die gebergte van Efraim met die naam van Seba, die seun van Bigri, het sy hand opgehef teen die koning, teen Dawid: lewer hom alleen uit, dan wil ek van die stad af wegtrek. En die vrou s vir Joab: Kyk, sy hoof sal oor die muur na u toe gegooi word.
2 SAM 20:22 En die vrou het haar in haar wysheid tot die hele volk gewend, en hulle het die hoof van Seba, die seun van Bigri, afgekap en na Joab oorgegooi. Toe het hy op die ramshoring geblaas, en hulle is verstrooi, weg van die stad af, elkeen na sy tente; en Joab het na Jerusalem, na die koning teruggegaan.
2 SAM 20:23 En Joab was oor die hele ler van Israel, en Benja, die seun van Jjada, oor die Kreti en oor die Pleti;
2 SAM 20:24 en Adram was oor die dwangarbeid, en Jsafat, die seun van Ahlud, was kanselier.
2 SAM 20:25 En Seja was skrywer; en Sadok en Abjatar priesters.
2 SAM 20:26 En ook Ira, die Jariet, was priester by Dawid.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500