South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Thimotheus 3

[1] [2] [3] [4]

2 THIM 3:1 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.
2 THIM 3:2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,
2 THIM 3:3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,
2 THIM 3:4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;
2 THIM 3:5 mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloŽn het. Keer jou ook van hierdie mense af.
2 THIM 3:6 Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word,
2 THIM 3:7 wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.
2 THIM 3:8 En net soos Jannes en Jambres Moses teŽgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teŽ, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof.
2 THIM 3:9 Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook diť van daardie manne geword het.
2 THIM 3:10 Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid,
2 THIM 3:11 vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in AntiochŪŽ, in Ikůnium, in Listre. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie! En die Here het my uit almal verlos.
2 THIM 3:12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.
2 THIM 3:13 Maar goddelose mense en bedrieŽrs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.
2 THIM 3:14 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,
2 THIM 3:15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.
2 THIM 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
2 THIM 3:17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500