South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

DaniŽl 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

DANIňL 10:1 In die derde jaar van Kores, die koning van die Perse, is 'n woord geopenbaar aan DaniŽl wat Bťltsasar genoem is, en die woord is waarheid maar groot swarigheid; en hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig.
DANIňL 10:2 In daardie dae het ek, DaniŽl, drie volle weke getreur.
DANIňL 10:3 Smaaklike spys het ek nie geŽet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie; en ek het my glad nie gesalf nie, totdat drie volle weke om was.
DANIňL 10:4 En op die vier en twintigste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hiddťkel,
DANIňL 10:5 het ek my oŽ opgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas.
DANIňL 10:6 En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oŽ soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte.
DANIňL 10:7 En ek, DaniŽl, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie; nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg.
DANIňL 10:8 Toe het ťk alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie.
DANIňL 10:9 En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde, geval.
DANIňL 10:10 En kyk, 'n hand het my aangeraak en my op my knieŽ en op die handpalms waggelend laat opstaan.
DANIňL 10:11 En hy het vir my gesÍ: DaniŽl, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan.
DANIňL 10:12 Toe sÍ hy vir my: Wees nie bevrees nie, DaniŽl; want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom;
DANIňL 10:13 maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, MŪgael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ťk het daar oorgebly by die konings van PersiŽ.
DANIňL 10:14 Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.
DANIňL 10:15 En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die grond gedraai en stom geword.
DANIňL 10:16 En kyk, een wat soos 'n mens gelyk het, het my lippe aangeraak. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek en aan hom wat teenoor my staan, gesÍ: My heer, deur die gesig het krampe my oorval en het ek geen krag oorgehou nie.
DANIňL 10:17 En hoe kan so 'n geringe kneg van my heer met so 'n heer van my spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het in my oorgebly nie.
DANIňL 10:18 Toe het die een wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en my versterk
DANIňL 10:19 en gesÍ: Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja, sterk! En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesÍ: My heer kan maar spreek, want u het my versterk.
DANIňL 10:20 Toe sÍ hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland.
DANIňL 10:21 Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid; en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors MŪgael.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500