South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

DaniŽl 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

DANIňL 12:1 En in diť tyd sal MŪgael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op diť tyd nie; maar in diť tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.
DANIňL 12:2 En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
DANIňL 12:3 En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.
DANIňL 12:4 En jy, DaniŽl, hou die woorde geheim en verseŽl die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
DANIňL 12:5 En ek, DaniŽl, het gesien, en kyk daar het twee ander gestaan, die een duskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier.
DANIňL 12:6 En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, gesÍ: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?
DANIňL 12:7 Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: 'n Tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.
DANIňL 12:8 En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesÍ: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?
DANIňL 12:9 En hy het gesÍ: Gaan heen, DaniŽl, want die woorde bly verborge en verseŽl tot die tyd van die einde toe.
DANIňL 12:10 Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.
DANIňL 12:11 En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.
DANIňL 12:12 Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.
DANIňL 12:13 En jy, gaan heen na die einde; en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500