South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

DaniŽl 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

DANIňL 6:1 En DarŪus, die Meder, was twee en sestig jaar oud toe hy die koningskap ontvang het.
DANIňL 6:2 Dit het DarŪus behaag om oor die koninkryk honderd en twintig landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees;
DANIňL 6:3 en oor hulle drie ministers, van wie DaniŽl een was, aan wie diť landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie.
DANIňL 6:4 Toe het hierdie DaniŽl bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat 'n voortreflike gees in hom was; daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel.
DANIňL 6:5 Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen DaniŽl te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie.
DANIňL 6:6 Daarop het diť manne gesÍ: Ons sal teen hierdie DaniŽl geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens.
DANIňL 6:7 Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en sů vir hom gesÍ: Mag koning DarŪus vir ewig lewe!
DANIňL 6:8 Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslaag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende dertig dae 'n versoek rig aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word.
DANIňL 6:9 Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroeplik is.
DANIňL 6:10 Hierom het koning DarŪus die bevelskrif en die verbod geskrywe.
DANIňL 6:11 En net toe DaniŽl verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op 'n dag op sy knieŽ geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.
DANIňL 6:12 Daarop het daardie manne aangestorm en DaniŽl gevind terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek.
DANIňL 6:13 Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek: Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende dertig dae 'n versoek doen aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesÍ: Die saak staan vas volgens onherroeplike wet van Meders en Perse.
DANIňL 6:14 Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesÍ: DaniŽl, een van die Joodse ballinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbod wat u geskrywe het, nie gesteur nie, maar drie maal op 'n dag doen hy sy gebed.
DANIňL 6:15 Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag, en hy het planne beraam om DaniŽl te verlos, ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red.
DANIňL 6:16 Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesÍ: Weet, o koning, dat dit 'n wet van Meders en Perse is dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie.
DANIňL 6:17 Toe het die koning bevel gegee, en hulle het DaniŽl gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir DaniŽl gesÍ: Mag jou God wat jy gedurigdeur vereer, jou verlos!
DANIňL 6:18 En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelÍ, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseŽl, sodat niks anders met DaniŽl sou gebeur nie.
DANIňL 6:19 Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug.
DANIňL 6:20 Daarop het die koning die mŰre vroeg toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan.
DANIňL 6:21 En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na DaniŽl geroep; die koning het gespreek en aan DaniŽl gesÍ: DaniŽl, kneg van die lewende God, was jou God wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou van die leeus te verlos?
DANIňL 6:22 Toe het DaniŽl met die koning gespreek: Mag die koning vir ewig lewe!
DANIňL 6:23 My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor Hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie.
DANIňL 6:24 Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om DaniŽl uit die kuil op te trek. So is DaniŽl dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het.
DANIňL 6:25 En die koning het bevel gegee, en hulle het daardie manne gebring wat DaniŽl aangeklaag het, en hulle, hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi; en hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie of die leeus het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel.
DANIňL 6:26 Toe het koning DarŪus aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, geskrywe: Mag julle vrede groot wees!
DANIňL 6:27 Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van DaniŽl, want Hy is die lewende God en Hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe.
DANIňL 6:28 Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde, Hy wat DaniŽl uit die mag van die leeus verlos het.
DANIňL 6:29 En hierdie DaniŽl was voorspoedig onder die regering van DarŪus en onder die regering van Kores, die Pers.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500