South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 14:1 Julle is kinders van die HERE julle God; julle mag julle ter wille van 'n dooie nie stukkend kerwe of 'n kaalte tussen julle oŽ maak nie.
DEUTER 14:2 Want jy is 'n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die HERE uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is.
DEUTER 14:3 Jy mag niks eet wat 'n gruwel is nie.
DEUTER 14:4 Dit is die diere wat julle mag eet: 'n bees, 'n skaap en 'n bok;
DEUTER 14:5 'n takbok en 'n gemsbok en 'n gestippelde takbok en 'n steenbok en 'n ribbok en 'n eland en 'n klipspringer;
DEUTER 14:6 en al die diere wat gesplitste kloue het, en wel heeltemal in twee gesplitste kloue, en herkou onder die diere--diť mag julle eet.
DEUTER 14:7 Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en van die wat die gesplitste kloue het: die kameel en die haas en die das, want hulle herkou maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hulle vir julle;
DEUTER 14:8 ook die vark, want hy het gesplitste kloue, maar is geen herkouer nie--onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet en hulle aas mag julle nie aanraak nie.
DEUTER 14:9 Dit mag julle eet van alles wat in die water is: alles wat vinne en skubbe het, mag julle eet.
DEUTER 14:10 Maar alles wat geen vinne en skubbe het nie, mag julle nie eet nie--onrein is dit vir julle.
DEUTER 14:11 Al die rein voŽls mag julle eet.
DEUTER 14:12 Maar dit is wat julle uit hulle nie mag eet nie: die arend en die lammervanger en die aasvoŽl;
DEUTER 14:13 en die kuikendief en die valk en die gier na sy soorte;
DEUTER 14:14 en elke kraai na sy soorte;
DEUTER 14:15 en die volstruis en die naguil en die seemeeu en die kleinvalk na sy soorte;
DEUTER 14:16 en die steenuil en die steunuil en die silweruil;
DEUTER 14:17 en die pelikaan en die kleinaasvoŽl en die visvanger;
DEUTER 14:18 en die groot-sprinkaanvoŽl en die reier na sy soorte, en die hoep-hoep en die vlermuis.
DEUTER 14:19 En al die insekte met vlerke moet vir julle onrein wees; hulle mag nie geŽet word nie.
DEUTER 14:20 Al die rein voŽls mag julle eet.
DEUTER 14:21 Julle mag geen aas eet nie; vir die vreemdeling wat in jou poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet, of jy kan dit aan 'n uitlander verkoop; want jy is 'n heilige volk aan die HERE jou God. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.
DEUTER 14:22 Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad--wat jaar vir jaar uit die land uitspruit--vertien.
DEUTER 14:23 En jy moet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat Hy sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die HERE jou God altyd te vrees.
DEUTER 14:24 En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die HERE jou God jou sal seŽn,
DEUTER 14:25 dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan wat die HERE jou God sal uitkies.
DEUTER 14:26 Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die HERE jou God en vrolik wees, jy en jou huis.
DEUTER 14:27 Maar die Leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie.
DEUTER 14:28 Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in diť jaar en dit in jou poorte wegsit;
DEUTER 14:29 dan moet die Leviet kom--omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie--en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die HERE jou God jou kan seŽn in al die werk van jou hand wat jy doen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500