South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 21:1 As hulle in die land wat die HERE jou God jou sal gee om dit in besit te neem, een vind wat dood in die veld lÍ, sonder dat dit bekend is wie hom gedood het,
DEUTER 21:2 dan moet jou oudstes en jou regters uitgaan en die afstand meet na die stede wat rondom die een lÍ wat gedood is.
DEUTER 21:3 En die stad wat die naaste lÍ aan hom wat gedood is--die oudstes van diť stad moet 'n jong koei neem waarmee nie gewerk is nie, wat nie in 'n juk getrek het nie.
DEUTER 21:4 En die oudstes van diť stad moet die koei afbring in 'n dal met standhoudende water waarin nie gewerk of gesaai word nie; en hulle moet daar in die dal die koei se nek breek.
DEUTER 21:5 Dan moet die priesters, die seuns van Levi, aankom; want die HERE jou God het hulle uitverkies om Hom te dien en om in die Naam van die HERE te seŽn, en volgens hulle uitspraak moet elke saak van twis en verwonding afgehandel word.
DEUTER 21:6 En al die oudstes van diť stad wat die naaste woon aan hom wat gedood is, moet hulle hande was oor die koei waarvan die nek in die dal gebreek is;
DEUTER 21:7 en hulle moet verklaar en sÍ: Ons hande het hierdie bloed nie vergiet nie, en ons oŽ het dit nie gesien nie.
DEUTER 21:8 Doen versoening vir u volk Israel wat U, o HERE, verlos het, en laat geen onskuldige bloed op u volk Israel rus nie, en laat die bloedskuld vir hulle versoen word.
DEUTER 21:9 En jy sal die onskuldige bloed uit jou midde verwyder as jy doen wat reg is in die oŽ van die HERE.
DEUTER 21:10 As jy na die oorlog uittrek teen jou vyande en die HERE jou God hulle in jou hand gee en jy hulle gevangenes wegvoer,
DEUTER 21:11 en jy onder die gevangenes 'n vrou sien wat skoon van gestalte is, en jy haar liefkry en haar as vrou vir jou neem,
DEUTER 21:12 dan moet jy haar in jou huis inbring; en sy moet haar hoof skeer en haar naels knip.
DEUTER 21:13 En sy moet die klere waarin sy weggevoer is, uittrek en in jou huis bly en haar vader en haar moeder 'n maand lank beween; en daarna kan jy by haar ingaan en met haar trou, en sy sal jou vrou wees.
DEUTER 21:14 En as jy geen behae in haar het nie, moet jy haar volgens haar begeerte laat gaan; maar jy mag haar glad nie vir geld verkoop nie; jy mag haar nie hard behandel nie, omdat jy haar onteer het.
DEUTER 21:15 As 'n man twee vroue het, een wat hy liefhet en een wat hy nie liefhet nie, en hulle baar vir hom seuns, sowel die geliefde as die nie-geliefde vrou, en die eersgebore seun behoort aan die nie-geliefde vrou,
DEUTER 21:16 dan mag hy, op die dag as hy sy seuns sy besittings laat erwe, nie die eersgeboortereg aan die seun van die geliefde vrou gee tot nadeel van die seun van die nie-geliefde vrou, die eersgeborene, nie.
DEUTER 21:17 Maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie-geliefde vrou, erken deur aan hom 'n dubbele deel te gee van alles wat hy besit; want hy is die eersteling van sy krag: die eersgeboortereg is syne.
DEUTER 21:18 As iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader en na die stem van sy moeder nie, en hulle hom tugtig, maar hy na hulle nie luister nie,
DEUTER 21:19 dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van sy stad en na die poort van sy woonplek,
DEUTER 21:20 en hulle moet aan die oudstes van sy stad sÍ: Hierdie seun van ons is koppig en wederstrewig, hy luister nie na ons stem nie, hy is 'n deurbringer en dronkaard.
DEUTER 21:21 Dan moet al die manne van sy stad hom stenig, dat hy sterwe. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei, en die hele Israel sal dit hoor en vrees.
DEUTER 21:22 En as in iemand 'n sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan 'n paal ophang,
DEUTER 21:23 dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik diť dag nog begrawe; want een wat opgehang is, is deur God vervloek. En jy mag jou land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500