South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 23:1 Hy wat deur verbryseling vermink of van wie die manlike deel afgesny is, mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.
DEUTER 23:2 Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.
DEUTER 23:3 Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die HERE kom nie;
DEUTER 23:4 omdat hulle julle, by jul uittog uit Egipte, nie met brood en water op die pad tegemoetgekom het nie; en omdat hy BŪleam, die seun van Beor, uit Petor in MesopotŠmiŽ, teen jou gehuur het om jou te vloek.
DEUTER 23:5 Maar die HERE jou God wou nie na BŪleam luister nie; maar die HERE jou God het vir jou die vloek in 'n seŽn verander, omdat die HERE jou God jou liefgehad het.
DEUTER 23:6 Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie.
DEUTER 23:7 Die Edomiet moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want hy is jou broer; die Egiptenaar moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want jy was 'n vreemdeling in sy land.
DEUTER 23:8 Kinders wat vir hulle in die derde geslag gebore word, mag in die vergadering van die HERE kom.
DEUTER 23:9 Wanneer jy as leŽr teen jou vyande uittrek, pas dan op vir enigiets wat verkeerd is.
DEUTER 23:10 As daar iemand by jou is wat weens 'n voorval by nag nie rein is nie, moet hy buitekant die laer uitgaan; hy mag nie in die laer inkom nie.
DEUTER 23:11 Maar as die aand aankom, moet hy hom in die water bad; en teen sonsondergang mag hy in die laer inkom.
DEUTER 23:12 Jy moet buitekant die laer 'n plek hÍ, en daarheen moet jy uitgaan.
DEUTER 23:13 En jy moet by jou gereedskap 'n grafie hÍ; as jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak.
DEUTER 23:14 Want die HERE jou God wandel midde-in jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.
DEUTER 23:15 Jy mag 'n slaaf wat van sy heer na jou ontsnap het, nie aan sy heer oorlewer nie.
DEUTER 23:16 Hy moet by jou bly, in jou midde, in die plek wat hy in een van jou poorte uitkies, waar dit vir hom goed is; jy mag hom nie verdruk nie.
DEUTER 23:17 Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel wees nie; en daar mag geen skandseun uit die seuns van Israel wees nie.
DEUTER 23:18 Jy mag geen hoereloon of hondeprys in die huis van die HERE jou God as enige gelofte offer bring nie; want diť altwee is vir die HERE jou God 'n gruwel.
DEUTER 23:19 Jy mag jou broer geen rente oplÍ nie, rente van geld, rente van eetware, rente van enigiets wat 'n mens teen rente uitleen nie.
DEUTER 23:20 Die uitlander mag jy rente oplÍ, maar jou broer mag jy geen rente oplÍ nie, sodat die HERE jou God jou kan seŽn in alles waar jy jou hand aan slaan in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.
DEUTER 23:21 As jy aan die HERE jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.
DEUTER 23:22 Maar as jy nalaat om te belowe, sal dit geen sonde in jou wees nie.
DEUTER 23:23 Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die HERE jou God vrywillig beloof het--wat jy met jou mond gespreek het.
DEUTER 23:24 As jy in die wingerd van jou naaste kom, mag jy na hartelus volop druiwe eet, maar in jou tas mag jy niks steek nie.
DEUTER 23:25 As jy in die ongesnyde graan van jou naaste kom, mag jy met jou hand are afpluk; maar 'n sekel mag jy nie swaai in die ongesnyde graan van jou naaste nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500