South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 27:1 En Moses het saam met die oudstes van Israel aan die volk bevel gegee en gesÍ: Onderhou al die gebooie wat ek julle vandag beveel.
DEUTER 27:2 En die dag as julle deur die Jordaan gaan in die land wat die HERE jou God jou sal gee, moet jy vir jou groot klippe oprig en dit met kalk bestryk.
DEUTER 27:3 En jy moet as jy oortrek daarop skrywe al die woorde van hierdie wet, sodat jy kan kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning, soos die HERE, die God van jou vaders, jou beloof het.
DEUTER 27:4 As julle dan deur die Jordaan trek, moet julle hierdie klippe waaromtrent ek julle vandag bevel gee, op die berg Ebal oprig, en jy moet dit met kalk bestryk.
DEUTER 27:5 En jy moet daar vir die HERE jou God 'n altaar bou, 'n altaar van klippe; jy mag geen yster daaroor swaai nie.
DEUTER 27:6 Van ongekapte klippe moet jy die altaar van die HERE jou God bou; en jy moet daarop brandoffers bring aan die HERE jou God.
DEUTER 27:7 Ook moet jy dankoffers slag en daar eet en vrolik wees voor die aangesig van die HERE jou God.
DEUTER 27:8 En jy moet op die klippe baie duidelik skrywe al die woorde van hierdie wet.
DEUTER 27:9 Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel toegespreek en gesÍ: Wees stil en luister, o Israel! Vandag het jy die volk van die HERE geword.
DEUTER 27:10 Daarom moet jy na die stem van die HERE jou God luister en sy gebooie en sy insettinge volbring wat ek jou vandag beveel.
DEUTER 27:11 En Moses het aan die volk op diť dag bevel gegee en gesÍ:
DEUTER 27:12 Hierdie stamme moet staan om die volk te seŽn op die berg GerŪsim as julle deur die Jordaan getrek het: SŪmeon en Levi en Juda en Issaskar en Josef en Benjamin.
DEUTER 27:13 En hierdie moet staan om te vervloek op die berg Ebal: Ruben, Gad en Aser en Sťbulon, Dan en NŠftali.
DEUTER 27:14 En die Leviete moet verklaar en aan al die manne van Israel hardop sÍ:
DEUTER 27:15 Vervloek is die man wat 'n gesnede of gegote beeld maak, 'n gruwel vir die HERE, werk van 'n ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel; en die hele volk moet antwoord en sÍ: Amen.
DEUTER 27:16 Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:17 Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlÍ; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:18 Vervloek is hy wat 'n blinde op die dwaalweg lei; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:19 Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee verdraai; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:20 Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy het die kombers van sy vader opgelig; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:21 Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:22 Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader of die dogter van sy moeder, gemeenskap het; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:23 Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:24 Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:25 Vervloek is hy wat 'n omkoopgeskenk aanneem om 'n persoon--onskuldige bloed--dood te slaan; en die hele volk moet sÍ: Amen.
DEUTER 27:26 Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sÍ: Amen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500