South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JOHANNES 11:1 En daar was 'n man siek, Lasarus van BetŠniŽ, die dorp van Maria en haar suster Martha.
JOHANNES 11:2 En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer, Lasarus, siek was.
JOHANNES 11:3 Die susters het toe na Hom gestuur en gesÍ: Here, hy vir wie U liefhet, is siek.
JOHANNES 11:4 En toe Jesus dit hoor, sÍ Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.
JOHANNES 11:5 En Jesus het Martha en haar suster en Lasarus liefgehad.
JOHANNES 11:6 En toe Hy hoor dat hy siek is, het Hy twee dae vertoef in die plek waar Hy was.
JOHANNES 11:7 Eers daarna sÍ Hy aan die dissipels: Laat ons weer na Judťa gaan.
JOHANNES 11:8 Die dissipels sÍ vir Hom: Rabbi, die Jode het onlangs probeer om U te stenig, en gaan U weer daarnatoe?
JOHANNES 11:9 Jesus antwoord: Is daar nie twaalf ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wÍreld sien.
JOHANNES 11:10 Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie.
JOHANNES 11:11 Dit het Hy gespreek; en daarna sÍ Hy vir hulle: Lasarus, ons vriend, slaap; maar Ek gaan om hom wakker te maak.
JOHANNES 11:12 Sy dissipels sÍ toe: Here, as hy slaap, sal hy gesond word.
JOHANNES 11:13 Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat Hy van die rus van die slaap spreek.
JOHANNES 11:14 En toe sÍ Jesus vir hulle ronduit: Lasarus is dood.
JOHANNES 11:15 En Ek is bly om julle ontwil dat Ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan.
JOHANNES 11:16 En Thomas, wat DŪdimus genoem word, sÍ vir sy mededissipels: Laat ons ook gaan om saam met Hom te sterwe.
JOHANNES 11:17 Toe Jesus dan gekom het, het Hy gevind dat hy al vier dae in die graf was.
JOHANNES 11:18 En BetŠniŽ was naby Jerusalem, omtrent twee myl daarvandaan.
JOHANNES 11:19 En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos.
JOHANNES 11:20 En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy Hom tegemoetgegaan. Maar Maria het in die huis bly sit.
JOHANNES 11:21 En Martha sÍ vir Jesus: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.
JOHANNES 11:22 Maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U sal gee.
JOHANNES 11:23 Jesus sÍ vir haar: Jou broer sal opstaan.
JOHANNES 11:24 Martha antwoord Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.
JOHANNES 11:25 Jesus sÍ vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;
JOHANNES 11:26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?
JOHANNES 11:27 Sy antwoord Hom: Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wÍreld sou kom.
JOHANNES 11:28 En nadat sy dit gesÍ het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sÍ: Die Meester is hier en Hy roep jou.
JOHANNES 11:29 Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na Hom toe gegaan.
JOHANNES 11:30 En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha Hom tegemoetgegaan het.
JOHANNES 11:31 En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesÍ: Sy gaan na die graf om daar te ween.
JOHANNES 11:32 En toe Maria kom waar Jesus was en Hom sien, val sy aan sy voete neer en sÍ vir Hom: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.
JOHANNES 11:33 Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het Hy geweldig bewoŽ geword in sy gees en Hom ontstel
JOHANNES 11:34 en gesÍ: Waar het julle hom neergelÍ? Hulle sÍ vir Hom: Here, kom kyk.
JOHANNES 11:35 Jesus het geween.
JOHANNES 11:36 Die Jode sÍ toe: Kyk, hoe lief Hy hom gehad het!
JOHANNES 11:37 En sommige van hulle sÍ: Kon Hy wat die oŽ van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie?
JOHANNES 11:38 En Jesus het weer in Homself geweldig bewoŽ geword en by die graf gekom. En dit was 'n spelonk, en 'n steen het daarteen gelÍ.
JOHANNES 11:39 Jesus sÍ: Neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sÍ vir Hom: Here, hy ruik al, want hy is al vier dae dood.
JOHANNES 11:40 Jesus sÍ vir haar: Het Ek nie vir jou gesÍ, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?
JOHANNES 11:41 Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lÍ. En Jesus het sy oŽ opgeslaan en gesÍ: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het;
JOHANNES 11:42 en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesÍ, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.
JOHANNES 11:43 En nadat Hy dit gesÍ het, het Hy met 'n groot stem geroep: Lasarus, kom uit!
JOHANNES 11:44 En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sÍ vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan.
JOHANNES 11:45 En baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in Hom geglo.
JOHANNES 11:46 Maar sommige van hulle het na die FariseŽrs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het.
JOHANNES 11:47 En die owerpriesters en die FariseŽrs het die Raad byeengeroep en gesÍ: Wat sal ons doen? --want hierdie man doen baie tekens.
JOHANNES 11:48 As ons Hom so laat begaan, sal almal in Hom glo; en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem.
JOHANNES 11:49 En een van hulle, KŠjafas, wat daardie jaar hoŽpriester was, sÍ vir hulle: Julle weet niks nie
JOHANNES 11:50 en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie.
JOHANNES 11:51 En dit het hy nie uit homself gesÍ nie; maar omdat hy daardie jaar hoŽpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe.
JOHANNES 11:52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg.
JOHANNES 11:53 Van diť dag af het hulle toe saam beraadslaag om Hom om die lewe te bring.
JOHANNES 11:54 Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode gewandel nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n stad met die naam van Efraim. En daar het Hy vertoef met sy dissipels.
JOHANNES 11:55 En die pasga van die Jode was naby; en baie het uit diť landstreek na Jerusalem opgegaan voor die pasga om hulle te reinig.
JOHANNES 11:56 En hulle het Jesus gesoek; en terwyl hulle in die tempel staan, sÍ hulle vir mekaar: Wat dink julle, sal Hy nie na die fees kom nie?
JOHANNES 11:57 En die owerpriesters en die FariseŽrs het ook 'n bevel gegee dat as iemand wis waar Hy was, hy dit moes bekend maak, sodat hulle Hom gevange kon neem.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500