South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JOHANNES 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.
JOHANNES 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
JOHANNES 14:3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
JOHANNES 14:4 En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.
JOHANNES 14:5 Thomas s vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?
JOHANNES 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
JOHANNES 14:7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.
JOHANNES 14:8 Filippus s vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.
JOHANNES 14:9 Jesus s vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe s jy: Toon ons die Vader?
JOHANNES 14:10 Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.
JOHANNES 14:11 Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.
JOHANNES 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie in My glo--die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.
JOHANNES 14:13 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
JOHANNES 14:14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
JOHANNES 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
JOHANNES 14:16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:
JOHANNES 14:17 die Gees van die waarheid wat die wreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
JOHANNES 14:18 Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.
JOHANNES 14:19 Nog 'n klein tydjie, en die wreld sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.
JOHANNES 14:20 In di dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.
JOHANNES 14:21 Wie my gebooie het en di bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hm sal my Vader liefh, en Ek sal hom liefh en My aan hom openbaar.
JOHANNES 14:22 Judas, nie die Iskriot nie, s vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wreld nie?
JOHANNES 14:23 Jesus antwoord en s vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefh, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.
JOHANNES 14:24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.
JOHANNES 14:25 Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly;
JOHANNES 14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle ges het.
JOHANNES 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
JOHANNES 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan julle ges het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek ges het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.
JOHANNES 14:29 En nou het Ek dit aan julle ges voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.
JOHANNES 14:30 Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wreld kom en het aan My niks nie.
JOHANNES 14:31 Maar dat die wreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel het--staan op, laat ons hiervandaan weggaan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500