South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JOHANNES 15:1 Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.
JOHANNES 15:2 Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, di maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.
JOHANNES 15:3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.
JOHANNES 15:4 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.
JOHANNES 15:5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.
JOHANNES 15:6 As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.
JOHANNES 15:7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil h, en julle sal dit verkry.
JOHANNES 15:8 Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.
JOHANNES 15:9 Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My.
JOHANNES 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.
JOHANNES 15:11 Dit het Ek vir julle ges, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.
JOHANNES 15:12 Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefh net soos Ek julle liefgehad het.
JOHANNES 15:13 Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.
JOHANNES 15:14 Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.
JOHANNES 15:15 Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
JOHANNES 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.
JOHANNES 15:17 Dit gebied Ek julle, dat julle mekaar moet liefh.
JOHANNES 15:18 As die wreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het.
JOHANNES 15:19 As julle van die wreld was, sou die wreld sy eiendom liefh. Maar omdat julle nie van die wreld is nie, maar Ek julle uit die wreld uitverkies het, daarom haat die wreld julle.
JOHANNES 15:20 Onthou die woord wat Ek vir julle ges het: 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar.
JOHANNES 15:21 Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my Naam, omdat hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie.
JOHANNES 15:22 As Ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde h nie; maar nou het hulle geen verskoning vir hul sonde nie.
JOHANNES 15:23 Wie my haat, haat ook my Vader.
JOHANNES 15:24 As Ek nie die werke onder hulle gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde h nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle My sowel as my Vader gehaat.
JOHANNES 15:25 Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word: Hulle het My sonder oorsaak gehaat.
JOHANNES 15:26 Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.
JOHANNES 15:27 En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met My is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500