South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JOHANNES 2:1 En op die derde dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilťa, en die moeder van Jesus was daar.
JOHANNES 2:2 En Jesus en sy dissipels was ook na die bruilof genooi.
JOHANNES 2:3 En toe daar wyn kortkom, sÍ die moeder van Jesus vir Hom: Hulle het geen wyn nie.
JOHANNES 2:4 Jesus sÍ vir haar: Vrou, wat het Ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie.
JOHANNES 2:5 Sy moeder sÍ vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sÍ, moet julle doen.
JOHANNES 2:6 En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode ses klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou.
JOHANNES 2:7 Jesus sÍ vir hulle: Maak die kanne vol water. En hulle het hul tot bo toe volgemaak.
JOHANNES 2:8 En Hy sÍ aan hulle: Skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring.
JOHANNES 2:9 En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het--en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet--roep die hoofdienaar die bruidegom
JOHANNES 2:10 en sÍ vir hom: Elke mens sit eers die goeie wyn op en, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste; maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar.
JOHANNES 2:11 Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilťa gedoen; en Hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy dissipels het in Hom geglo.
JOHANNES 2:12 Daarna het Hy na KapťrnaŁm afgegaan, Hy en sy moeder en sy broers en sy dissipels, en hulle het daar nie baie dae gebly nie.
JOHANNES 2:13 En die pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem.
JOHANNES 2:14 En Hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duiwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit.
JOHANNES 2:15 En Hy het 'n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van die wisselaars het Hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer.
JOHANNES 2:16 En vir die duiweverkopers het Hy gesÍ: Neem daardie dinge hier weg; moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie.
JOHANNES 2:17 En sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: Die ywer vir u huis het my verteer.
JOHANNES 2:18 Toe antwoord die Jode en sÍ vir Hom: Watter teken toon U aan ons, dat U hierdie dinge doen?
JOHANNES 2:19 Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig.
JOHANNES 2:20 En die Jode sÍ: Ses en veertig jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie dae oprig?
JOHANNES 2:21 Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek.
JOHANNES 2:22 En toe Hy opgestaan het uit die dode, het sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle gesÍ het; en hulle het die Skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het.
JOHANNES 2:23 En toe Hy in Jerusalem was op die pasga gedurende die fees, het baie in sy Naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat Hy doen.
JOHANNES 2:24 Maar Jesus self het Hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat Hy almal geken het
JOHANNES 2:25 en omdat Hy nie nodig gehad het dat iemand van die mens sou getuig nie; want Hy self het geweet wat in die mens is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500