South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JOHANNES 3:1 En daar was 'n man uit die Farisers met die naam van Nikodmus, 'n owerste van die Jode.
JOHANNES 3:2 Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom ges: Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.
JOHANNES 3:3 Jesus antwoord en s vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
JOHANNES 3:4 Nikodmus s vir Hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?
JOHANNES 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
JOHANNES 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
JOHANNES 3:7 Moenie jou verwonder dat Ek vir jou ges het, julle moet weer gebore word nie.
JOHANNES 3:8 Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
JOHANNES 3:9 Nikodmus antwoord en s vir Hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur?
JOHANNES 3:10 Jesus antwoord en s vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?
JOHANNES 3:11 Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.
JOHANNES 3:12 As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?
JOHANNES 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.
JOHANNES 3:14 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word,
JOHANNES 3:15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.
JOHANNES 3:16 Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.
JOHANNES 3:17 Want God het sy Seun in die wreld gestuur nie om die wreld te veroordeel nie, maar dat die wreld deur Hom gered kan word.
JOHANNES 3:18 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
JOHANNES 3:19 En dit is die oordeel: dat die lig in die wreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.
JOHANNES 3:20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.
JOHANNES 3:21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.
JOHANNES 3:22 Hierna het Jesus en sy dissipels na die land van Juda gegaan, en Hy het daar met hulle vertoef en gedoop.
JOHANNES 3:23 En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salim, omdat daar baie water was. En die mense het daar gekom en is gedoop.
JOHANNES 3:24 Want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie.
JOHANNES 3:25 Daar het toe van die kant van die dissipels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging.
JOHANNES 3:26 En hulle het na Johannes gekom en vir hom ges: Rabbi, Hy wat saam met u oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, Hy doop, en almal gaan na Hom toe.
JOHANNES 3:27 Johannes antwoord en s: 'n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie.
JOHANNES 3:28 Julle is self my getuies dat ek ges het: Ek is nie die Christus nie; maar dat ek voor Hom uitgestuur is.
JOHANNES 3:29 Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome.
JOHANNES 3:30 Hy moet meer word, maar ek minder.
JOHANNES 3:31 Hy wat van bo kom, is bo almal; hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal.
JOHANNES 3:32 En wat Hy gesien en gehoor het, dit getuig Hy; en niemand neem sy getuienis aan nie.
JOHANNES 3:33 Wie sy getuienis aangeneem het, het sy sel daarop gesit dat God waaragtig is.
JOHANNES 3:34 Want Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God; want God gee Hom die Gees nie met mate nie.
JOHANNES 3:35 Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee.
JOHANNES 3:36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500