South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 13:1 En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat Hom berig gebring het van die GalilťŽrs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het.
LUKAS 13:2 En Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Dink julle dat hierdie GalilťŽrs groter sondaars was as al die GalilťŽrs, omdat hulle sulke dinge gely het?
LUKAS 13:3 Nee, sÍ Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.
LUKAS 13:4 Of daardie agttien op wie die toring van Silůam geval en hulle gedood het--dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon?
LUKAS 13:5 Nee, sÍ Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.
LUKAS 13:6 En Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie.
LUKAS 13:7 Toe sÍ hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?
LUKAS 13:8 Maar hy antwoord en sÍ vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.
LUKAS 13:9 As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.
LUKAS 13:10 En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer.
LUKAS 13:11 En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie.
LUKAS 13:12 En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sÍ: Vrou, jy is van jou krankheid verlos.
LUKAS 13:13 En Hy het haar die hande opgelÍ, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.
LUKAS 13:14 Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en sÍ vir die skare: Daar is ses dae waarop 'n mens behoort te werk; kom dan op diť dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie.
LUKAS 13:15 Toe antwoord die Here hom en sÍ: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie?
LUKAS 13:16 Maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan--dink daaraan! --agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?
LUKAS 13:17 En toe Hy dit sÍ, het al sy teŽstanders beskaamd geword; en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Hom gebeur het.
LUKAS 13:18 En Hy het gesÍ: Hoedanig is die koninkryk van God en waarmee sal Ek dit vergelyk?
LUKAS 13:19 Dit is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het; en dit het gegroei en 'n groot boom geword, en die voŽls van die hemel het nes gemaak in sy takke.
LUKAS 13:20 En weer het Hy gesÍ: Waarmee sal Ek die koninkryk van God vergelyk?
LUKAS 13:21 Dit is soos suurdeeg wat 'n vrou neem en in drie mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is.
LUKAS 13:22 En onderwyl Hy geleer het en op reis was na Jerusalem, het Hy stede en dorpe deurgegaan.
LUKAS 13:23 Toe sÍ iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle:
LUKAS 13:24 Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sÍ Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.
LUKAS 13:25 Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sÍ: Here, Here, maak vir ons oop--sal Hy antwoord en vir julle sÍ: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie.
LUKAS 13:26 Dan sal julle begin sÍ: Ons het in u teenwoordigheid geŽet en gedrink, en U het op ons strate geleer.
LUKAS 13:27 En Hy sal sÍ: Ek sÍ vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!
LUKAS 13:28 Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe.
LUKAS 13:29 En hulle sal kom van oos en wes en van noord en suid en aansit in die koninkryk van God.
LUKAS 13:30 En daar is laastes wat eerste sal wees, en daar is eerstes wat laaste sal wees.
LUKAS 13:31 En op dieselfde dag het sommige van die FariseŽrs na Hom gekom en vir Hom gesÍ: Gaan weg en vertrek hiervandaan, want Herodes wil U om die lewe bring.
LUKAS 13:32 En Hy het vir hulle gesÍ: Gaan vertel daardie jakkals: Kyk, Ek dryf duiwels uit en maak gesond, vandag en mŰre, en op die derde dag is Ek klaar.
LUKAS 13:33 Maar Ek moet vandag en mŰre en die volgende dag verder gaan, want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buitekant Jerusalem omkom nie.
LUKAS 13:34 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is, stenig, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke, en julle wou nie.
LUKAS 13:35 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Voorwaar Ek sÍ vir julle dat julle My sekerlik nie sal sien nie totdat die dag kom wanneer julle sal sÍ: GeseŽnd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500