South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 17:1 En Hy het vir sy dissipels gesÍ: Dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom.
LUKAS 17:2 Dit is beter vir hom as 'n meulsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel.
LUKAS 17:3 Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.
LUKAS 17:4 En as hy sewe maal op 'n dag teen jou sondig en sewe maal op 'n dag na jou terugkom en sÍ: Ek het berou--moet jy hom vergewe.
LUKAS 17:5 Toe het die apostels aan die Here gesÍ: Gee ons meer geloof.
LUKAS 17:6 En die Here sÍ: As julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sÍ: Word ontwortel en in die see geplant--en hy sou julle gehoorsaam wees.
LUKAS 17:7 En wie is daar van julle wat 'n dienskneg het wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sÍ: Kom dadelik hier aan tafel?
LUKAS 17:8 Sal hy nie eerder vir hom sÍ nie: Maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geŽet en gedrink het; en daarna kan jy eet en drink?
LUKAS 17:9 Bedank hy daardie dienskneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie.
LUKAS 17:10 So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sÍ dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.
LUKAS 17:11 En op sy reis na Jerusalem het Hy deur SamarŪa en Galilťa gegaan.
LUKAS 17:12 En toe Hy in 'n sekere dorp ingaan, kom tien melaatse manne Hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het.
LUKAS 17:13 En hulle het hul stem verhef en gesÍ: Jesus, Meester, wees ons barmhartig!
LUKAS 17:14 En toe Hy hulle sien, sÍ Hy vir hulle: Gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword.
LUKAS 17:15 En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik.
LUKAS 17:16 En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en Hom gedank. En hy was 'n Samaritaan.
LUKAS 17:17 Toe antwoord Jesus en sÍ: Het tien nie rein geword nie? En waar is die nege?
LUKAS 17:18 Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie?
LUKAS 17:19 En Hy sÍ vir hom: Staan op en gaan; jou geloof het jou gered.
LUKAS 17:20 En toe Hy deur die FariseŽrs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesÍ: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.
LUKAS 17:21 En hulle sal nie sÍ: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.
LUKAS 17:22 En Hy sÍ vir sy dissipels: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie.
LUKAS 17:23 En hulle sal vir julle sÍ: Kyk hier! of: Kyk daar! Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie.
LUKAS 17:24 Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die Seun van die mens ook in sy dag wees.
LUKAS 17:25 Maar eers moet Hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word.
LUKAS 17:26 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:
LUKAS 17:27 hulle het geŽet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
LUKAS 17:28 Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geŽet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.
LUKAS 17:29 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereŽn en almal vernietig.
LUKAS 17:30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
LUKAS 17:31 In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie; en so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie.
LUKAS 17:32 Dink aan die vrou van Lot!
LUKAS 17:33 Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou.
LUKAS 17:34 Ek sÍ vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
LUKAS 17:35 Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
LUKAS 17:36 Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
LUKAS 17:37 En hulle antwoord en sÍ vir Hom: Waar, Here? En Hy sÍ vir hulle: Waar die liggaam lÍ, daar sal die aasvoŽls saamkom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500