South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 20:1 En op een van diť dae, terwyl Hy besig was om die volk in die tempel te leer en die evangelie te verkondig, kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes saam met die ouderlinge by Hom staan,
LUKAS 20:2 en hulle spreek met Hom en sÍ: Vertel ons deur watter gesag U hierdie dinge doen, of wie dit is wat U hierdie gesag gegee het?
LUKAS 20:3 En Hy antwoord en sÍ vir hulle: Ek sal julle ook een ding vra--sÍ vir My:
LUKAS 20:4 die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense?
LUKAS 20:5 Toe het hulle onder mekaar geredeneer en gesÍ: As ons sÍ: Uit die hemel--sal Hy sÍ: Waarom het julle hom dan nie geglo nie?
LUKAS 20:6 En as ons sÍ: Uit mense sal die hele volk ons stenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is.
LUKAS 20:7 Toe antwoord hulle dat hulle nie weet waarvandaan nie.
LUKAS 20:8 En Jesus sÍ vir hulle: Dan vertel Ek julle ook nie deur watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.
LUKAS 20:9 Toe begin Hy aan die volk hierdie gelykenis te vertel: 'n Sekere man het 'n wingerd geplant en dit aan landbouers verhuur en vir 'n geruime tyd op reis gegaan.
LUKAS 20:10 En op die regte tyd het hy 'n dienskneg na die landbouers gestuur, dat hulle hom van die vrug van die wingerd sou gee. Maar die landbouers het hom geslaan en met leŽ hande weggestuur.
LUKAS 20:11 En hy het weer 'n ander dienskneg gestuur, en hulle het hom ook geslaan en skandelik behandel en met leŽ hande weggestuur.
LUKAS 20:12 En hy het weer 'n derde gestuur, en hulle het ook hierdie een gewond en uitgedryf.
LUKAS 20:13 Toe sÍ die eienaar van die wingerd: Wat sal ek doen? Ek sal my geliefde seun stuur; miskien sal hulle ontsag hÍ as hulle hom sien.
LUKAS 20:14 Maar toe die landbouers hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer en gesÍ: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak, sodat die erfdeel ons s'n kan wees.
LUKAS 20:15 En hulle het hom uit die wingerd gewerp en hom doodgemaak. Wat sal die eienaar van die wingerd dan aan hulle doen?
LUKAS 20:16 Hy sal kom en daardie landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. En toe hulle dit hoor, sÍ hulle: Nee, stellig nie!
LUKAS 20:17 Maar Hy het hulle aangekyk en gesÍ: Wat beteken dan hierdie Skrifwoord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword?
LUKAS 20:18 Elkeen wat op diť steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, diť sal hy vermorsel.
LUKAS 20:19 Toe probeer die owerpriesters en die skrifgeleerdes in daardie selfde uur om die hande aan Hom te slaan, maar hulle het die volk gevrees; want hulle het geweet dat Hy hierdie gelykenis met die oog op hulle self uitgespreek het.
LUKAS 20:20 En hulle het Hom in die oog gehou en spioene gestuur wat geveins het dat hulle regverdig was, sodat hulle Hom op 'n woord kon betrap, om Hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die goewerneur.
LUKAS 20:21 En hulle het Hom gevra en gesÍ: Meester, ons weet dat U reguit praat en leer en die persoon nie aanneem nie, maar die weg van God in waarheid leer--
LUKAS 20:22 is dit ons geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie?
LUKAS 20:23 Maar Hy het hulle listigheid bemerk en vir hulle gesÍ: Waarom versoek julle My?
LUKAS 20:24 Wys My 'n penning. Wie se beeld en opskrif het dit? Hulle antwoord en sÍ: Die keiser s'n.
LUKAS 20:25 Toe sÍ Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.
LUKAS 20:26 En hulle kon Hom nie voor die volk op 'n woord betrap nie, en verwonderd oor sy antwoord het hulle geswyg.
LUKAS 20:27 En sommige van die SadduseŽrs het gekom--hulle wat ontken dat daar 'n opstanding is--en Hom gevra
LUKAS 20:28 en gesÍ: Meester, Moses het ons voorgeskrywe: As iemand se getroude broer sterwe en hy sterf sonder kinders, dan moet sy broer die vrou neem en vir sy broer kinders verwek.
LUKAS 20:29 Nou was daar sewe broers, en die eerste het 'n vrou geneem en kinderloos gesterwe.
LUKAS 20:30 En die tweede het die vrou geneem, en hy het ook kinderloos gesterwe.
LUKAS 20:31 En die derde het haar geneem; en net so al sewe. En hulle het geen kinders nagelaat nie en het gesterwe.
LUKAS 20:32 En ten laaste het die vrou ook gesterwe.
LUKAS 20:33 In die opstanding dan, wie van hulle se vrou sal sy wees? want al sewe het haar as vrou gehad.
LUKAS 20:34 Toe antwoord Jesus en sÍ vir hulle: Die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee;
LUKAS 20:35 maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie.
LUKAS 20:36 Want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is.
LUKAS 20:37 En dat die dode opgewek word, het Moses ook in die gedeelte oor die doringbos aangedui, waar hy die Here noem die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob.
LUKAS 20:38 Hy is tog nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want almal leef vir Hom.
LUKAS 20:39 En sommige van die skrifgeleerdes antwoord en sÍ: Meester, U het goed gespreek.
LUKAS 20:40 En hulle het Hom nie meer iets durf vra nie.
LUKAS 20:41 Toe sÍ Hy vir hulle: Hoe is dit dat hulle sÍ dat die Christus die seun van Dawid is?
LUKAS 20:42 En Dawid self sÍ in die boek van die Psalms: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand
LUKAS 20:43 totdat Ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete.
LUKAS 20:44 Dawid noem Hom dan Here, en hoe is Hy sy seun?
LUKAS 20:45 En terwyl die hele volk luister, sÍ Hy vir sy dissipels:
LUKAS 20:46 Pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop en van die begroetinge op die markte hou en van die voorste banke in die sinagoges en die voorste plekke by die maaltye.
LUKAS 20:47 Hulle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lang gebede. Hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500