South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 21:1 En toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi.
LUKAS 21:2 En Hy het ook 'n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi.
LUKAS 21:3 En Hy sÍ: Waarlik, Ek sÍ vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het.
LUKAS 21:4 Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.
LUKAS 21:5 En toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sÍ Hy:
LUKAS 21:6 Hierdie dinge wat julle sien daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie.
LUKAS 21:7 En hulle vra Hom en sÍ: Meester, wanneer sal dit dan wees, en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur?
LUKAS 21:8 En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sÍ: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie.
LUKAS 21:9 En wanneer julle hoor van oorloŽ en opstande, moenie skrik nie; want diť dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.
LUKAS 21:10 Toe sÍ Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander.
LUKAS 21:11 En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.
LUKAS 21:12 Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.
LUKAS 21:13 En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis.
LUKAS 21:14 Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie.
LUKAS 21:15 Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teŽstanders nie sal kan teŽspreek of weerstaan nie.
LUKAS 21:16 Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak.
LUKAS 21:17 En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.
LUKAS 21:18 En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.
LUKAS 21:19 Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry.
LUKAS 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur leŽrs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.
LUKAS 21:21 Dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.
LUKAS 21:22 Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word.
LUKAS 21:23 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.
LUKAS 21:24 En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.
LUKAS 21:25 En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,
LUKAS 21:26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wÍreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
LUKAS 21:27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.
LUKAS 21:28 En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.
LUKAS 21:29 Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.
LUKAS 21:30 Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.
LUKAS 21:31 So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.
LUKAS 21:32 Voorwaar Ek sÍ vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.
LUKAS 21:33 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
LUKAS 21:34 Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en diť dag julle nie skielik oorval nie.
LUKAS 21:35 Want soos 'n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.
LUKAS 21:36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
LUKAS 21:37 En Hy was oordag in die tempel besig om te leer, en snags het Hy uitgegaan en vernag op die berg wat die Olyfberg genoem word.
LUKAS 21:38 En die hele volk het vroeg in die mŰre na Hom in die tempel gekom om na Hom te luister.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500