South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 24:1 En baie vroeg in die mŰre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was.
LUKAS 24:2 En hulle het die steen van die graf afgerol gevind.
LUKAS 24:3 En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie.
LUKAS 24:4 En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere.
LUKAS 24:5 En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sÍ die manne vir hulle: Waarom soek julle die Lewende by die dooies?
LUKAS 24:6 Hy is nie hier nie, maar Hy het opgestaan. Onthou hoe Hy vir julle gesÍ het toe Hy nog in Galilťa was:
LUKAS 24:7 Die Seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan.
LUKAS 24:8 En hulle het sy woorde onthou.
LUKAS 24:9 Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die elf en aan al die ander.
LUKAS 24:10 En dit was Maria Magdalťna en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het.
LUKAS 24:11 En hul woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hul nie geglo nie.
LUKAS 24:12 Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop; en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lÍ. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het.
LUKAS 24:13 En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat agt myl van Jerusalem af was, met die naam van …mmaŁs.
LUKAS 24:14 En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het.
LUKAS 24:15 En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam.
LUKAS 24:16 Maar hulle oŽ is weerhou, sodat hulle Hom nie kon herken nie.
LUKAS 24:17 En Hy sÍ vir hulle: Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef?
LUKAS 24:18 En die een wie se naam Klťopas was, antwoord en sÍ vir Hom: Is U alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet U nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie?
LUKAS 24:19 En Hy sÍ vir hulle: Watter dinge? En hulle antwoord Hom: Die dinge aangaande Jesus, die Nasarťner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk;
LUKAS 24:20 en hoe ons owerpriesters en owerstes Hom oorgelewer het tot die doodstraf en Hom gekruisig het.
LUKAS 24:21 En ons het gehoop dat dit Hy was wat Israel sou verlos; maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het.
LUKAS 24:22 Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was;
LUKAS 24:23 en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesÍ dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sÍ dat Hy lewe.
LUKAS 24:24 En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesÍ het; maar Hom het hulle nie gesien nie.
LUKAS 24:25 En Hy sÍ vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!
LUKAS 24:26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?
LUKAS 24:27 En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelÍ in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.
LUKAS 24:28 Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was, en Hy het gemaak of Hy verder wou gaan;
LUKAS 24:29 maar hulle het by Hom aangedring en gesÍ: Bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal; en Hy het ingegaan om by hulle te bly.
LUKAS 24:30 En toe Hy met hulle aan tafel was, neem Hy die brood en dank; en Hy breek dit en gee dit aan hulle.
LUKAS 24:31 Toe is hulle oŽ geopen en hulle het Hom herken, en Hy het uit hulle gesig verdwyn.
LUKAS 24:32 En hulle sÍ vir mekaar: Was ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelÍ het nie?
LUKAS 24:33 Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die elf en die wat saam met hulle bymekaar was,
LUKAS 24:34 wat sÍ: Die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn.
LUKAS 24:35 Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe Hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood.
LUKAS 24:36 En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sÍ vir hulle: Vrede vir julle!
LUKAS 24:37 Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien.
LUKAS 24:38 En Hy sÍ vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op?
LUKAS 24:39 Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.
LUKAS 24:40 En terwyl Hy dit sÍ, wys Hy hulle sy hande en sy voete.
LUKAS 24:41 En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sÍ Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet?
LUKAS 24:42 Daarop gee hulle Hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek.
LUKAS 24:43 En Hy het dit geneem en voor hulle oŽ geŽet.
LUKAS 24:44 En Hy sÍ vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.
LUKAS 24:45 Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.
LUKAS 24:46 En Hy sÍ vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan,
LUKAS 24:47 en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.
LUKAS 24:48 En julle is getuies van hierdie dinge.
LUKAS 24:49 En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
LUKAS 24:50 En Hy het hulle uitgelei tot by BetŠniŽ. En Hy het sy hande opgehef en hulle geseŽn.
LUKAS 24:51 En terwyl Hy hulle seŽn, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem.
LUKAS 24:52 En hulle het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap.
LUKAS 24:53 En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500