South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Markus 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MARKUS 11:1 En toe hulle naby Jerusalem kom, by Bťtfagť en BetŠniŽ, aan die Olyfberg, stuur Hy twee van sy dissipels uit
MARKUS 11:2 en sÍ vir hulle: Gaan na daardie dorp reg voor julle; en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom.
MARKUS 11:3 En as iemand vir julle sÍ: Waarom doen julle dit? moet julle antwoord: Die Here het hom nodig; en dadelik sal hy hom hierheen stuur.
MARKUS 11:4 En hulle het gegaan en die vul by die deur, buite op die straat, vasgemaak gevind en hom losgemaak.
MARKUS 11:5 Daarop sÍ sommige van die wat daar staan, vir hulle: Wat maak julle dat julle die vul losmaak?
MARKUS 11:6 En hulle antwoord hul soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hul begaan.
MARKUS 11:7 En hulle het die vul na Jesus gebring en hulle klere daarop gelÍ, en Hy het op hom gaan sit.
MARKUS 11:8 Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop, en ander kap takke van die bome af en strooi dit op die pad.
MARKUS 11:9 En die wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesÍ: Hosanna! GeseŽnd is Hy wat kom in die Naam van die Here!
MARKUS 11:10 GeseŽnd is die koninkryk wat kom in die Naam van die Here, die koninkryk van ons vader Dawid! Hosanna in die hoogste hemele!
MARKUS 11:11 En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat Hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het Hy met die twaalf uitgegaan na BetŠniŽ.
MARKUS 11:12 En die volgende dag, onderwyl hulle uit BetŠniŽ gaan, het Hy honger gehad;
MARKUS 11:13 en toe Hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het Hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind; en toe Hy daarby kom, vind Hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie.
MARKUS 11:14 En Jesus spreek en sÍ vir hom: Laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie! En sy dissipels het dit gehoor.
MARKUS 11:15 En hulle het in Jerusalem gekom; en toe Jesus in die tempel ingaan, begin Hy om die wat in die tempel verkoop en koop, uit te jaag; en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het Hy omgegooi;
MARKUS 11:16 en Hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie.
MARKUS 11:17 En Hy het geleer en vir hulle gesÍ: Is daar nie geskrywe: My huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie? Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak.
MARKUS 11:18 En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle Hom kon ombring; want hulle was bang vir Hom, omdat die hele skare verslae was oor sy leer.
MARKUS 11:19 En toe dit laat word, het Hy uitgegaan buitekant die stad.
MARKUS 11:20 En toe hulle vroeg in die mŰre verbygaan, sien hulle die vyeboom, verdroog van die wortels af.
MARKUS 11:21 En Petrus het onthou en vir Hom gesÍ: Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog.
MARKUS 11:22 Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Julle moet geloof in God hÍ.
MARKUS 11:23 Want, voorwaar Ek sÍ vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sÍ: Hef jou op en werp jou in die see--en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sÍ, sal gebeur--hy sal verkry net wat hy sÍ.
MARKUS 11:24 Daarom sÍ Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.
MARKUS 11:25 En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.
MARKUS 11:26 Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie.
MARKUS 11:27 En hulle het weer in Jerusalem gekom. En terwyl Hy in die tempel rondwandel, kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge na Hom
MARKUS 11:28 en sÍ vir Hom: Deur watter gesag doen U hierdie dinge, en wie het U diť gesag gegee om dit te doen?
MARKUS 11:29 En Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Ek sal julle ook een ding vra, en antwoord julle My, dan sal Ek julle vertel deur watter gesag Ek hierdie dinge doen.
MARKUS 11:30 Die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense? Antwoord My.
MARKUS 11:31 En hulle het by hulleself geredeneer en gesÍ: As ons sÍ: Uit die hemel--sal Hy sÍ: Waarom het julle hom dan nie geglo nie?
MARKUS 11:32 Maar as ons sÍ: Uit mense--dan was hulle vir die volk bang, want almal het gedink dat Johannes werklik 'n profeet was.
MARKUS 11:33 En hulle antwoord en sÍ vir Jesus: Ons weet nie. En Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Dan vertel Ek julle ook nie deur watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500