South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Markus 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MARKUS 7:1 En die FariseŽrs en sommige van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem gekom het, het by Hom saamgekom;
MARKUS 7:2 en toe hulle sommige van sy dissipels met onrein, dit is met ongewaste, hande sien brood eet, het hulle dit afgekeur.
MARKUS 7:3 Want die FariseŽrs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense.
MARKUS 7:4 En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie; en baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou: die wassery van bekers en kanne en kopergoed en bedde.
MARKUS 7:5 Daarop stel die FariseŽrs en die skrifgeleerdes Hom die vraag: Waarom wandel u dissipels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande?
MARKUS 7:6 En Hy antwoord en sÍ vir hulle: Tereg het Jesaja oor julle, geveinsdes, geprofeteer soos geskrywe is: Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.
MARKUS 7:7 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.
MARKUS 7:8 Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas: die wassery van kanne en bekers, en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.
MARKUS 7:9 En Hy sÍ vir hulle: Julle verstaan dit goed om die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou.
MARKUS 7:10 Want Moses het gesÍ: Eer jou vader en jou moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe.
MARKUS 7:11 Maar julle sÍ: As 'n mens aan vader of moeder sÍ: Enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban, dit is 'n offergawe--
MARKUS 7:12 dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie.
MARKUS 7:13 So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het; en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.
MARKUS 7:14 En Hy het die hele skare na Hom geroep en vir hulle gesÍ: Luister almal na My en verstaan.
MARKUS 7:15 Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die dinge wat van hom uitgaan, dŪt is die dinge wat die mens onrein maak.
MARKUS 7:16 As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor!
MARKUS 7:17 En toe Hy van die skare af in 'n huis gekom het, vra sy dissipels Hom oor die gelykenis.
MARKUS 7:18 En Hy sÍ vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie,
MARKUS 7:19 omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?
MARKUS 7:20 En Hy sÍ: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.
MARKUS 7:21 Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,
MARKUS 7:22 diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.
MARKUS 7:23 Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.
MARKUS 7:24 En Hy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tirus en Sidon vertrek. En toe Hy in die huis gegaan het, wou Hy nie dat iemand dit sou weet nie; maar Hy kon nie verborge bly nie.
MARKUS 7:25 Want 'n vrou wie se dogtertjie 'n onreine gees gehad het, het van Hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval.
MARKUS 7:26 En sy was 'n Griekse vrou, 'n Siro-Feniciese van geboorte, en sy het Hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf.
MARKUS 7:27 Maar Jesus sÍ vir haar: Laat eers die kinders versadig word; want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie.
MARKUS 7:28 En sy antwoord en sÍ vir Hom: Ja, Here, maar die hondjies eet darem onder die tafel van die kinders se krummels.
MARKUS 7:29 En Hy sÍ vir haar: Ter wille van hierdie woord kan jy gaan; die duiwel het uit jou dogter uitgevaar.
MARKUS 7:30 En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duiwel uitgevaar het en dat haar dogter op die bed lÍ.
MARKUS 7:31 En Hy het weer uit die gebied van Tirus en Sidon vertrek en na die see van Galilťa gegaan, deur die gebied van DekŠpolis.
MARKUS 7:32 Toe bring hulle na Hom 'n dowe wat swaar praat, en smeek Hom om hom die hande op te lÍ.
MARKUS 7:33 En Hy neem hom opsy, weg van die skare, en steek sy vingers in sy ore, en spuug en raak sy tong aan;
MARKUS 7:34 en nadat Hy opgekyk het na die hemel, sug Hy en sÍ aan hom: …ffata, dit is: Gaan oop!
MARKUS 7:35 En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak, en hy het reg gepraat.
MARKUS 7:36 En Hy het hulle beveel om dit aan niemand te sÍ nie; maar hoe meer Hy hulle dit beveel, hoe meer hulle dit verkondig.
MARKUS 7:37 En hulle was uitermate verslae en het gesÍ: Hy het alles goed gedoen: die dowes laat Hy hoor en die stommes praat.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500