South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Markus 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MARKUS 8:1 In diť dae toe daar 'n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy dissipels na Hom geroep en vir hulle gesÍ:
MARKUS 8:2 Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks het om te eet nie.
MARKUS 8:3 En as Ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver.
MARKUS 8:4 En sy dissipels antwoord Hom: Waarvandaan sal 'n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood?
MARKUS 8:5 Toe vra Hy hulle: Hoeveel brode het julle? En hulle sÍ: Sewe.
MARKUS 8:6 En Hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit; daarop neem Hy die sewe brode, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels om dit voor te sit; en hulle sit dit aan die skare voor.
MARKUS 8:7 Hulle het ook 'n paar vissies gehad; en nadat Hy gedank het, sÍ Hy dat hulle dit ook moet voorsit.
MARKUS 8:8 En hulle het geŽet en versadig geword en die oorskot van die brokstukke opgetel, sewe mandjies vol.
MARKUS 8:9 En die wat geŽet het, was omtrent vier duisend. En Hy het hulle weggestuur.
MARKUS 8:10 En dadelik het Hy met sy dissipels in die skuit geklim en in die streke van Dalmanķta gekom.
MARKUS 8:11 En die FariseŽrs het uitgegaan en met Hom begin redetwis en van Hom 'n teken uit die hemel gevra om Hom te versoek.
MARKUS 8:12 Toe sug Hy swaar in sy gees en sÍ: Waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar Ek sÍ vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie.
MARKUS 8:13 En Hy het hulle verlaat en weer in die skuit geklim en na die oorkant gegaan.
MARKUS 8:14 En hulle het vergeet om brode saam te neem, en het net een brood by hulle in die skuit gehad.
MARKUS 8:15 En Hy het hulle beveel en gesÍ: Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die FariseŽrs en die suurdeeg van Herodes.
MARKUS 8:16 Toe redeneer hulle onder mekaar en sÍ: Dit is omdat ons geen brode het nie.
MARKUS 8:17 En Jesus merk dit en sÍ vir hulle: Waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog jul verharde hart?
MARKUS 8:18 Het julle oŽ en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie?
MARKUS 8:19 En onthou julle nie toe Ek die vyf brode vir die vyf duisend gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie? Hulle sÍ vir Hom: Twaalf.
MARKUS 8:20 En die sewe vir die vier duisend--hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sÍ: Sewe.
MARKUS 8:21 Toe sÍ Hy vir hulle: Hoe verstaan julle dan nie!
MARKUS 8:22 En Hy het in BetsŠida gekom, en hulle het 'n blinde man na Hom gebring en Hom gesmeek om hom aan te raak.
MARKUS 8:23 Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp; en nadat Hy in sy oŽ gespuug en hom die hande opgelÍ het, vra Hy hom of hy iets sien.
MARKUS 8:24 En hy kyk op en sÍ: Ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop.
MARKUS 8:25 Daarna lÍ Hy weer die hande op sy oŽ en laat hom opkyk, en hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien.
MARKUS 8:26 En Hy het hom na sy huis gestuur en gesÍ: Moenie in die dorp gaan of dit aan iemand in die dorp vertel nie.
MARKUS 8:27 En Jesus en sy dissipels het uitgegaan na die dorpe van Cesarťa-FilŪppi; en op die pad vra Hy sy dissipels en sÍ vir hulle: Wie sÍ die mense is Ek?
MARKUS 8:28 En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander: ElŪa, en ander: Een van die profete.
MARKUS 8:29 En Hy sÍ vir hulle: Maar julle, wie sÍ julle is Ek? En Petrus antwoord en sÍ vir Hom: U is die Christus.
MARKUS 8:30 En Hy het hulle streng beveel om niemand van Hom te vertel nie.
MARKUS 8:31 Toe het Hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en nŠ drie dae opstaan.
MARKUS 8:32 En hierdie woord het Hy ronduit gespreek. En Petrus het Hom opsy geneem en Hom begin bestraf.
MARKUS 8:33 Maar Hy het Hom omgedraai, en terwyl Hy sy dissipels aankyk, het Hy Petrus bestraf en gesÍ: Gaan weg agter My, Satan! Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar diť van die mense.
MARKUS 8:34 En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sÍ Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloŽn en sy kruis opneem en My volg.
MARKUS 8:35 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red.
MARKUS 8:36 Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wÍreld win en aan sy siel skade ly?
MARKUS 8:37 Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?
MARKUS 8:38 Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500