South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 13:1 En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit.
MATTHEUS 13:2 En groot menigtes het by Hom vergader, sodat Hy in 'n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan.
MATTHEUS 13:3 En Hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesÍ: 'n Saaier het uitgegaan om te saai;
MATTHEUS 13:4 en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voŽls het gekom en dit opgeŽet.
MATTHEUS 13:5 En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie; en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie;
MATTHEUS 13:6 maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog.
MATTHEUS 13:7 En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik.
MATTHEUS 13:8 En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer: die een honderd--, die ander sestig--, die ander dertigvoudig.
MATTHEUS 13:9 Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!
MATTHEUS 13:10 En die dissipels het gekom en vir Hom gesÍ: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse?
MATTHEUS 13:11 Toe antwoord Hy en sÍ vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.
MATTHEUS 13:12 Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hÍ; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.
MATTHEUS 13:13 Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.
MATTHEUS 13:14 En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sÍ: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.
MATTHEUS 13:15 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oŽ het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oŽ sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.
MATTHEUS 13:16 Maar julle oŽ is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.
MATTHEUS 13:17 Want, voorwaar Ek sÍ vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie.
MATTHEUS 13:18 Luister julle dan na die gelykenis van die saaier.
MATTHEUS 13:19 As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is--dit is hy by wie langs die pad gesaai is.
MATTHEUS 13:20 En by wie op rotsagtige plekke gesaai is--dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem;
MATTHEUS 13:21 maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik.
MATTHEUS 13:22 En by wie in die dorings gesaai is--dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wÍreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.
MATTHEUS 13:23 En by wie op die goeie grond gesaai is--dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer: die een honderd,die ander sestig--, die ander dertigvoudig.
MATTHEUS 13:24 'n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesÍ: Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het;
MATTHEUS 13:25 maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
MATTHEUS 13:26 En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.
MATTHEUS 13:27 En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesÍ: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?
MATTHEUS 13:28 En hy antwoord hulle: 'n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sÍ die diensknegte vir hom: Wil u dan hÍ dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?
MATTHEUS 13:29 Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.
MATTHEUS 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
MATTHEUS 13:31 'n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesÍ: Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai;
MATTHEUS 13:32 wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voŽls van die hemel kom en nes maak in sy takke.
MATTHEUS 13:33 'n Ander gelykenis het Hy hulle vertel: Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat 'n vrou neem en in drie mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is.
MATTHEUS 13:34 Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesÍ, en sonder gelykenis het Hy vir hulle niks gesÍ nie;
MATTHEUS 13:35 sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wÍreld af.
MATTHEUS 13:36 Nadat Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesÍ: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand.
MATTHEUS 13:37 En Hy het geantwoord en vir hulle gesÍ: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens,
MATTHEUS 13:38 en die saailand is die wÍreld. Die goeie saad--dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose,
MATTHEUS 13:39 en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wÍreld, en die maaiers is die engele.
MATTHEUS 13:40 Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wÍreld:
MATTHEUS 13:41 die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,
MATTHEUS 13:42 en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
MATTHEUS 13:43 Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.
MATTHEUS 13:44 Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek; en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand.
MATTHEUS 13:45 Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi pÍrels soek;
MATTHEUS 13:46 en toe hy een baie kosbare pÍrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit.
MATTHEUS 13:47 Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring;
MATTHEUS 13:48 en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.
MATTHEUS 13:49 So sal dit wees in die voleinding van die wÍreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei
MATTHEUS 13:50 en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
MATTHEUS 13:51 Jesus sÍ vir hulle: Het julle Šl hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord Hom: Ja, Here!
MATTHEUS 13:52 Toe sÍ Hy vir hulle: Daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring.
MATTHEUS 13:53 En toe Jesus hierdie gelykenisse geŽindig het, het Hy daarvandaan weggegaan.
MATTHEUS 13:54 En Hy het in sy vaderstad gekom en hulle geleer in hul sinagoge, sodat hulle verslae was en gesÍ het: Waar kry Hy hierdie wysheid en kragte vandaan?
MATTHEUS 13:55 Is Hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria en diť van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie?
MATTHEUS 13:56 En sy susters, is hulle nie almal by ons nie? Waar kry Hy dan al hierdie dinge vandaan?
MATTHEUS 13:57 En hulle het aanstoot aan Hom geneem. Maar Jesus sÍ vir hulle: 'n Profeet is nie ongeŽerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis.
MATTHEUS 13:58 En Hy het daar vanweŽ hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500