South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 14:1 En in daardie tyd het Herodes, die viervors, die gerug van Jesus gehoor
MATTHEUS 14:2 en aan sy knegte gesÍ: Hierdie man is Johannes die Doper. Hy het uit die dode opgestaan, en daarom werk diť kragte in hom.
MATTHEUS 14:3 Want Herodes het Johannes gevang, hom geboei en in die gevangenis gesit vanweŽ Herůdias, die vrou van Filippus, sy broer.
MATTHEUS 14:4 Want Johannes het vir hom gesÍ: Dit is u nie geoorloof om haar te hÍ nie.
MATTHEUS 14:5 En hoewel hy hom wou doodmaak, het hy die skare gevrees, omdat hulle hom vir 'n profeet gehou het.
MATTHEUS 14:6 Maar by die viering van die verjaarsdag van Herodes het die dogter van Herůdias voor hulle gedans en Herodes behaag.
MATTHEUS 14:7 Daarom het hy met 'n eed beloof om haar enigiets te gee wat sy sou vra.
MATTHEUS 14:8 Toe sÍ sy, nadat sy deur haar moeder aangehits was: Gee my hier op 'n skottel die hoof van Johannes die Doper.
MATTHEUS 14:9 En die koning het treurig geword, maar ter wille van die eed en die feesgenote het hy beveel dat dit gegee moes word.
MATTHEUS 14:10 En hy het gestuur en Johannes in die gevangenis onthoof.
MATTHEUS 14:11 Sy hoof is toe op 'n skottel gebring en aan die meisie gegee, en sy het dit na haar moeder gebring.
MATTHEUS 14:12 En sy dissipels het gekom en sy liggaam weggeneem en dit begrawe; en hulle het gegaan en dit aan Jesus vertel.
MATTHEUS 14:13 En toe Jesus dit hoor, het Hy daarvandaan in 'n skuit vertrek na 'n verlate plek alleen. En die skare het dit gehoor en Hom van die stede af te voet gevolg.
MATTHEUS 14:14 En toe Jesus uitgaan, het Hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en Hy het hulle siekes gesond gemaak.
MATTHEUS 14:15 En toe dit aand geword het, kom sy dissipels na Hom en sÍ: Die plek is verlate, en dit is al oor die tyd; stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop.
MATTHEUS 14:16 Maar Jesus sÍ vir hulle: Hulle hoef nie weg te gaan nie; gee julle vir hulle iets om te eet.
MATTHEUS 14:17 Maar hulle antwoord Hom: Ons het hier net vyf brode en twee visse.
MATTHEUS 14:18 En Hy sÍ: Bring dit hier vir My.
MATTHEUS 14:19 Toe gee Hy die skare bevel om op die gras te gaan sit; en Hy neem die vyf brode en die twee visse, kyk op na die hemel en dank; en nadat Hy die brode gebreek het, gee Hy dit aan die dissipels en die dissipels aan die skare.
MATTHEUS 14:20 En almal het geŽet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, twaalf mandjies vol.
MATTHEUS 14:21 En dit was omtrent vyf duisend manne wat geŽet het, buiten die vroue en kinders.
MATTHEUS 14:22 En Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar na die oorkant, terwyl Hy die skare wegstuur.
MATTHEUS 14:23 En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen.
MATTHEUS 14:24 En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe; want die wind was teen hulle.
MATTHEUS 14:25 Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see.
MATTHEUS 14:26 En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sÍ: Dit is 'n spook! En hulle het geskreeu van vrees.
MATTHEUS 14:27 Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesÍ: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie.
MATTHEUS 14:28 En Petrus antwoord Hom en sÍ: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.
MATTHEUS 14:29 En Hy sÍ: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan.
MATTHEUS 14:30 Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sÍ: Here, red my!
MATTHEUS 14:31 En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesÍ: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?
MATTHEUS 14:32 Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lÍ.
MATTHEUS 14:33 Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en sÍ: Waarlik, U is die Seun van God!
MATTHEUS 14:34 En hulle het oorgevaar en in die land Gennťsaret gekom.
MATTHEUS 14:35 En die manne van daardie plek het Hom herken en in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was, na Hom gebring;
MATTHEUS 14:36 en hulle het Hom gesmeek dat hulle net maar die soom van sy kleed mag aanraak; en almal wat dit aangeraak het, het gesond geword.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500