South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 16:1 En die FariseŽrs en SadduseŽrs het nader gekom om Hom te versoek en het Hom gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien.
MATTHEUS 16:2 Maar Hy antwoord en sÍ vir hulle: In die aand sÍ julle: Mooi weer, want die lug is rooi.
MATTHEUS 16:3 En in die mŰre: Stormweer vandag, want die lug is donkerrooi. Geveinsdes, julle weet wel om die voorkoms van die lug te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie?
MATTHEUS 16:4 'n Slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. En Hy het hulle verlaat en weggegaan.
MATTHEUS 16:5 En toe sy dissipels na die oorkant gegaan het, het hulle vergeet om brode saam te neem.
MATTHEUS 16:6 Daarop sÍ Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die FariseŽrs en SadduseŽrs.
MATTHEUS 16:7 En hulle het onder mekaar geredeneer en gesÍ: Dit is omdat ons geen brode saamgeneem het nie.
MATTHEUS 16:8 Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesÍ: Wat redeneer julle onder mekaar, kleingelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie?
MATTHEUS 16:9 Begryp julle nog nie, en onthou julle nie die vyf brode van die vyf duisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?
MATTHEUS 16:10 Of die sewe brode van die vier duisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?
MATTHEUS 16:11 Hoe is dit dat julle nie begryp dat Ek nie in verband met brood vir julle gesÍ het om op te pas vir die suurdeeg van die FariseŽrs en SadduseŽrs nie?
MATTHEUS 16:12 Toe het hulle begryp dat Hy nie gesÍ het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die FariseŽrs en SadduseŽrs.
MATTHEUS 16:13 En toe Jesus in die streke van Cesarťa-Filippi kom, vra Hy sy dissipels en sÍ: Wie sÍ die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?
MATTHEUS 16:14 En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige ElŪa, en ander Jeremia of een van die profete.
MATTHEUS 16:15 Hy sÍ vir hulle: Maar julle, wie sÍ julle is Ek?
MATTHEUS 16:16 En Simon Petrus antwoord en sÍ: U is die Christus, die Seun van die lewende God.
MATTHEUS 16:17 Toe antwoord Jesus en sÍ vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.
MATTHEUS 16:18 En Ek sÍ ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
MATTHEUS 16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
MATTHEUS 16:20 Daarop het Hy sy dissipels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sÍ dat Hy Jesus die Christus is nie.
MATTHEUS 16:21 Van toe af het Jesus begin om sy dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word.
MATTHEUS 16:22 Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sÍ: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie!
MATTHEUS 16:23 Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesÍ: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.
MATTHEUS 16:24 Toe sÍ Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloŽn en sy kruis opneem en My volg.
MATTHEUS 16:25 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.
MATTHEUS 16:26 Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wÍreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?
MATTHEUS 16:27 Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.
MATTHEUS 16:28 Voorwaar Ek sÍ vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500