South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 18:1 In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en ges: Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele?
MATTHEUS 18:2 Toe roep Jesus 'n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan
MATTHEUS 18:3 en Hy s: Voorwaar Ek s vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!
MATTHEUS 18:4 Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.
MATTHEUS 18:5 En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My;
MATTHEUS 18:6 maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.
MATTHEUS 18:7 Wee die wreld weens die struikelblokke! Want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblok kom.
MATTHEUS 18:8 En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of voete te h en in die ewige vuur gewerp te word.
MATTHEUS 18:9 En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee o te h en in die helse vuur gewerp te word.
MATTHEUS 18:10 Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek s vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.
MATTHEUS 18:11 Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is.
MATTHEUS 18:12 Wat dink julle? As iemand honderd skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die nege en negentig laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie?
MATTHEUS 18:13 En as hy hom kry, voorwaar Ek s vir julle dat hy blyer is oor hom as oor die nege en negentig wat nie verdwaal het nie.
MATTHEUS 18:14 So is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemele is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie.
MATTHEUS 18:15 En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin;
MATTHEUS 18:16 maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan.
MATTHEUS 18:17 En as hy na hulle nie luister nie, s dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar.
MATTHEUS 18:18 Voorwaar Ek s vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
MATTHEUS 18:19 Weer s Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.
MATTHEUS 18:20 Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.
MATTHEUS 18:21 Toe kom Petrus na Hom en s: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe?
MATTHEUS 18:22 Jesus antwoord hom: Ek s vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.
MATTHEUS 18:23 Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken.
MATTHEUS 18:24 En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat tien duisend talente skuldig was.
MATTHEUS 18:25 En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word.
MATTHEUS 18:26 Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en s: Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal.
MATTHEUS 18:27 En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld.
MATTHEUS 18:28 Maar toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom honderd pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en ges: Betaal my wat jy skuld.
MATTHEUS 18:29 Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en s: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal.
MATTHEUS 18:30 En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het.
MATTHEUS 18:31 En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het.
MATTHEUS 18:32 Daarop roep sy heer hom en s vir hom: Jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het;
MATTHEUS 18:33 moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie?
MATTHEUS 18:34 En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was.
MATTHEUS 18:35 So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500