South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 19:1 En toe Jesus hierdie woorde geŽindig het, het Hy van Galilťa vertrek en in die gebied van Judťa oorkant die Jordaan gekom.
MATTHEUS 19:2 En groot menigtes het Hom gevolg, en Hy het hulle daar gesond gemaak.
MATTHEUS 19:3 Toe kom die FariseŽrs na Hom om Hom te versoek, en sÍ vir Hom: Is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei?
MATTHEUS 19:4 En Hy antwoord hulle en sÍ: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie,
MATTHEUS 19:5 en gesÍ het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;
MATTHEUS 19:6 sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.
MATTHEUS 19:7 Hulle sÍ vir Hom: Waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei?
MATTHEUS 19:8 Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit nie so nie.
MATTHEUS 19:9 Maar Ek sÍ vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en 'n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.
MATTHEUS 19:10 Sy dissipels sÍ vir Hom: As die saak van 'n man met 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie.
MATTHEUS 19:11 Maar Hy sÍ vir hulle: Almal vat hierdie woord nie, maar net diť aan wie dit gegee is.
MATTHEUS 19:12 Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat hulleself onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat.
MATTHEUS 19:13 Toe bring hulle kindertjies na Hom, dat Hy hulle die hande sou oplÍ en bid; en die dissipels het hulle bestraf.
MATTHEUS 19:14 Maar Jesus sÍ: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele.
MATTHEUS 19:15 En Hy het hulle die hande opgelÍ en daarvandaan vertrek.
MATTHEUS 19:16 En daar kom een na Hom en sÍ vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hÍ?
MATTHEUS 19:17 En Hy sÍ vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
MATTHEUS 19:18 Hy vra Hom: Watter? En Jesus sÍ--dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie;
MATTHEUS 19:19 eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself.
MATTHEUS 19:20 Die jongman sÍ vir Hom: Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort?
MATTHEUS 19:21 Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hÍ; en kom hier, volg My.
MATTHEUS 19:22 Maar toe die jongman diť woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad.
MATTHEUS 19:23 En Jesus sÍ vir sy dissipels: Voorwaar Ek sÍ vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.
MATTHEUS 19:24 En verder sÍ Ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.
MATTHEUS 19:25 Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sÍ: Wie kan dan gered word?
MATTHEUS 19:26 Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesÍ: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.
MATTHEUS 19:27 Daarop antwoord Petrus en sÍ vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?
MATTHEUS 19:28 En Jesus sÍ vir hulle: Voorwaar Ek sÍ vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.
MATTHEUS 19:29 En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beŽrwe.
MATTHEUS 19:30 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500