South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 3:1 In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judťa
MATTHEUS 3:2 gepreek en gesÍ: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.
MATTHEUS 3:3 Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesÍ het: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!
MATTHEUS 3:4 En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning.
MATTHEUS 3:5 En Jerusalem en die hele Judťa en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe.
MATTHEUS 3:6 En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes.
MATTHEUS 3:7 Maar toe hy baie van die FariseŽrs en SadduseŽrs na sy doop sien kom, sÍ hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?
MATTHEUS 3:8 Dra dan vrugte wat by die bekering pas.
MATTHEUS 3:9 En moenie dink om by julleself te sÍ: ons het Abraham as vader nie; want ek sÍ vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek.
MATTHEUS 3:10 Maar die byl lÍ ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
MATTHEUS 3:11 Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat nŠ my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
MATTHEUS 3:12 Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.
MATTHEUS 3:13 Toe het Jesus van Galilťa na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word.
MATTHEUS 3:14 Maar Johannes het Hom ernstig teŽgegaan en gesÍ: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe?
MATTHEUS 3:15 Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesÍ: Laat dit nou toe, want sů pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat.
MATTHEUS 3:16 En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op Hom kom.
MATTHEUS 3:17 En daar kom 'n stem uit die hemele wat sÍ: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500