South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Handelinge van die Apostels 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

HANDELINGE 21:1 En nadat ons ons van hulle losgeskeur het, het ons afgevaar en reguit koers gehou en by Kos aangekom, en die volgende dag by Rhodus en daarvandaan by PŠtara.
HANDELINGE 21:2 En ons het 'n skip gevind wat na FenŪciŽ sou oorseil, en daarop gegaan en afgevaar.
HANDELINGE 21:3 En toe ons Ciprus in die gesig gekry het en dit aan die linkerhand laat lÍ het, het ons na SŪriŽ gevaar en by Tirus aangekom, want daar sou die skip sy vrag aflaai.
HANDELINGE 21:4 En nadat ons die dissipels gevind het, het ons daar sewe dae gebly; en hulle het vir Paulus deur die Gees gesÍ om nie op te gaan na Jerusalem nie.
HANDELINGE 21:5 Maar toe ons die dae uitgebly het, het ons vertrek en op reis gegaan, terwyl almal, met vroue en kinders, ons tot buitekant die stad begelei; en ons het op die strand neergekniel en gebid.
HANDELINGE 21:6 En nadat ons mekaar gegroet het, het ons aan boord gegaan, en hulle het teruggegaan huis toe.
HANDELINGE 21:7 Maar ons het die seereis van Tirus af voltooi en by PtolemŠis gekom; en ons het die broeders gegroet en een dag by hulle gebly.
HANDELINGE 21:8 En die volgende dag het ons, die geselskap van Paulus, vertrek en in Cesarťa aangekom; en ons het ons intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die sewe diakens was, en by hom gebly.
HANDELINGE 21:9 En hy het vier ongetroude dogters gehad wat die profetiese gawe besit het.
HANDELINGE 21:10 En onderwyl ons baie dae daar oorgebly het, het 'n sekere profeet met die naam van Agabus van Judťa afgekom.
HANDELINGE 21:11 En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hande en voete en sÍ: DŪt spreek die Heilige Gees: So sal die Jode die man wie se gordel dit is, in Jerusalem bind en in die hande van heidene oorlewer.
HANDELINGE 21:12 En toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek hom gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem nie.
HANDELINGE 21:13 Maar Paulus het geantwoord: Wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die Naam van die Here Jesus.
HANDELINGE 21:14 Toe hy dan nie oor te haal was nie, was ons tevrede en het gesÍ: Laat die wil van die Here geskied!
HANDELINGE 21:15 En nŠ hierdie dae het ons vir die reis klaargemaak en na Jerusalem opgegaan.
HANDELINGE 21:16 En sommige van die dissipels van Cesarťa het ook saam met ons gegaan en ons by 'n sekere Mnason van Ciprus gebring, 'n ou dissipel, by wie ons sou tuis gaan.
HANDELINGE 21:17 En toe ons in Jerusalem aankom, het die broeders ons met blydskap ontvang.
HANDELINGE 21:18 En op die volgende dag het Paulus saam met ons na Jakobus se huis gegaan, en al die ouderlinge was daar teenwoordig.
HANDELINGE 21:19 En nadat hy hulle gegroet het, het hy van stuk tot stuk vertel wat God onder die heidene deur sy diens gedoen het.
HANDELINGE 21:20 En toe hulle dit hoor, het hulle die Here verheerlik en vir hom gesÍ: U sien, broeder, hoeveel duisende Jode daar is wat gelowig geword het, en almal is yweraars vir die wet.
HANDELINGE 21:21 En hulle is aangaande u vertel dat u al die Jode onder die heidene leer om van Moses afvallig te word deur te sÍ dat hulle die kinders nie moet besny nie en ook nie volgens die sedes moet wandel nie.
HANDELINGE 21:22 Wat staan ons dan te doen? Dit is dringend nodig dat die menigte bymekaarkom, want hulle sal hoor dat u gekom het.
HANDELINGE 21:23 Doen dan wat ons vir u sÍ. Ons het vier manne wat 'n gelofte gedoen het;
HANDELINGE 21:24 neem hulle en heilig u saam met hulle en betaal die koste vir hulle, sodat hulle hul hoofde kan skeer en almal kan weet dat daar niks is in wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die wet onderhou.
HANDELINGE 21:25 Wat egter die gelowiges uit die heidene betref het ons geskrywe en besluit dat hulle niks van diť aard moet onderhou nie, maar hulle net moet onthou van afgodsoffers en bloed en van wat verwurg is, en van hoerery.
HANDELINGE 21:26 Toe het Paulus die manne geneem en op die volgende dag hom saam met hulle geheilig en in die tempel gegaan om bekend te maak dat die dae van die heiliging sou voortduur totdat die offer vir elkeen van hulle gebring moes word.
HANDELINGE 21:27 Maar toe die sewe dae byna verby was, het die Jode van AsiŽ hom in die tempel gesien en die hele skare oproerig gemaak en die hande aan hom geslaan
HANDELINGE 21:28 en geskreeu: Israeliete, help! Dit is die man wat oral aan almal dinge leer teen die volk en die wet en hierdie plek. Hy het ook nog Grieke in die tempel gebring en hierdie heilige plek ontheilig.
HANDELINGE 21:29 Want hulle het vantevore Trůfimus, die EfťsiŽr, in die stad by hom gesien en gedink dat Paulus hom in die tempel gebring het.
HANDELINGE 21:30 Toe kom die hele stad in beweging, en daar was 'n oploop van die volk; en hulle het Paulus gegryp en hom buitekant die tempel gesleep; en dadelik is die deure gesluit.
HANDELINGE 21:31 En onderwyl hulle probeer om hom dood te maak, het 'n berig die owerste oor duisend van die leŽrafdeling bereik dat die hele Jerusalem in oproer was.
HANDELINGE 21:32 En hy het meteens soldate en hoofmanne oor honderd geneem en afgehardloop na hulle; en toe hulle die owerste oor duisend en die soldate sien, het hulle opgehou om Paulus te slaan.
HANDELINGE 21:33 Daarop kom die owerste oor duisend nader en neem hom gevange en gee bevel dat hy met twee kettings geboei moet word; en hy het gevra wie hy was en wat hy gedoen het.
HANDELINGE 21:34 En onder die skare het sommige dit en sommige iets anders geskreeu. En omdat hy weens die rumoer geen sekerheid kon verkry nie, het hy bevel gegee dat hy na die kamp gebring moes word.
HANDELINGE 21:35 En toe hy op die trappe kom, moes hy deur die soldate gedra word weens die geweld van die skare.
HANDELINGE 21:36 Want die menigte van die volk het gevolg en geskreeu: Weg met hom!
HANDELINGE 21:37 En net toe hy in die kamp gebring sou word, vra Paulus die owerste oor duisend: Is dit my geoorloof om iets vir u te sÍ? En hy sÍ vir hom: Ken jy Grieks?
HANDELINGE 21:38 Is jy dan nie die Egiptenaar wat 'n tyd gelede oproer gemaak het en die vier duisend rowers na die woestyn uitgelei het nie?
HANDELINGE 21:39 En Paulus antwoord: Ek is 'n Joodse man van Tarsus, 'n burger van geen onvermaarde stad in CilŪciŽ nie; ek versoek u, laat my toe om die volk toe te spreek.
HANDELINGE 21:40 En toe hy dit toegelaat het, gaan Paulus op die trappe staan en wink met die hand vir die volk. En nadat daar 'n groot stilte gekom het, het hy hulle in die Hebreeuse taal toegespreek en gesÍ:

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500