South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Handelinge van die Apostels 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

HANDELINGE 23:1 En Paulus het die oŽ op die Raad gehou en gesÍ: Broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag.
HANDELINGE 23:2 Maar die hoŽpriester AnanŪas het bevel gegee aan die wat by hom staan, om hom op die mond te slaan.
HANDELINGE 23:3 Toe sÍ Paulus vir hom: God sal u slaan, gewitte muur! U sit tog om my volgens die wet te oordeel, en beveel u in stryd met die wet dat ek geslaan moet word?
HANDELINGE 23:4 En die wat daarby staan, sÍ: Skel jy die hoŽpriester van God uit?
HANDELINGE 23:5 Daarop sÍ Paulus: Ek het nie geweet, broeders, dat hy hoŽpriester is nie, want daar staan geskrywe: Van 'n owerste van jou volk mag jy nie kwaad spreek nie.
HANDELINGE 23:6 En omdat Paulus geweet het dat die een deel uit SadduseŽrs en die ander uit FariseŽrs bestaan, het hy in die Raad uitgeroep: Broeders, ek is 'n FariseŽr, die seun van 'n FariseŽr. Oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg.
HANDELINGE 23:7 En toe hy dit sÍ, het daar twis ontstaan tussen die FariseŽrs en die SadduseŽrs, en die menigte het verdeeld geraak.
HANDELINGE 23:8 Want die SadduseŽrs sÍ dat daar geen opstanding is nie, ook geen engel of gees nie; maar die FariseŽrs bely albei.
HANDELINGE 23:9 Toe was daar 'n groot geroep, en die skrifgeleerdes van die party van die FariseŽrs het opgestaan en heftig gestry en gesÍ: Ons vind geen kwaad in hierdie man nie; en as 'n gees met hom gespreek het, of 'n engel, laat ons nie teen God stry nie.
HANDELINGE 23:10 En toe daar 'n groot twis ontstaan het en die owerste oor duisend gevrees het dat Paulus deur hulle verskeur sou word, het hy die soldate bevel gegee om te gaan en hom met geweld weg te neem onder hulle uit en in die kamp te bring.
HANDELINGE 23:11 En die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesÍ: Hou goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande My in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig.
HANDELINGE 23:12 En toe dit dag geword het, het sommige van die Jode saamgespan en hulleself vervloek deur te sÍ dat hulle nie sou eet of drink totdat hulle Paulus doodgemaak het nie.
HANDELINGE 23:13 En daar was meer as veertig wat hierdie sameswering gemaak het.
HANDELINGE 23:14 Hulle het na die owerpriesters en die ouderlinge gegaan en gesÍ: Ons het ons met vervloeking verwens om niks te gebruik totdat ons Paulus doodgemaak het nie.
HANDELINGE 23:15 Laat dan nou, saam met die Raad, aan die owerste oor duisend weet om hom mŰre af te bring na u toe, asof u oor sy saak noukeuriger ondersoek wil doen. En ons is gereed om hom uit die weg te ruim voordat hy by u kom.
HANDELINGE 23:16 Maar die seun van Paulus se suster het van die hinderlaag gehoor, en hy het gekom en in die kamp gegaan en dit aan Paulus vertel.
HANDELINGE 23:17 En Paulus het een van die hoofmanne oor honderd na hom geroep en gesÍ: Bring hierdie jongman by die owerste oor duisend, want hy het iets om aan hom te vertel.
HANDELINGE 23:18 Daarop neem hy hom saam en bring hom by die owerste oor duisend en sÍ: Die gevangene, Paulus, het my na hom geroep en versoek om hierdie jongman na u te bring, omdat hy iets het om aan u te sÍ.
HANDELINGE 23:19 Daarop vat die owerste oor duisend hom by die hand en gaan eenkant toe en vra: Wat het jy om aan my te vertel?
HANDELINGE 23:20 En hy sÍ: Die Jode het ooreengekom om u te versoek om Paulus mŰre af te bring na die Raad asof hulle iets noukeurigers omtrent hom wil verneem.
HANDELINGE 23:21 Laat u dan nie deur hulle oorhaal nie, want meer as veertig man van hulle lÍ hom voor wat hulleself vervloek het om nie te eet of te drink totdat hulle hom omgebring het nie. En nou is hulle gereed en wag op u toestemming.
HANDELINGE 23:22 En die owerste oor duisend het die jongman laat gaan en hom bevel gegee: Vertel aan niemand dat jy dit aan my bekend gemaak het nie.
HANDELINGE 23:23 En hy het twee van die hoofmanne oor honderd na hom geroep en gesÍ: Hou twee honderd soldate gereed om na Cesarťa te gaan, en sewentig ruiters en twee honderd lig gewapende manne, teen die derde uur van die nag.
HANDELINGE 23:24 En sorg vir pakdiere, dat hulle Paulus daarop kan sit en veilig na Felix, die goewerneur, oorbring.
HANDELINGE 23:25 En hy het 'n brief geskrywe met ongeveer hierdie inhoud:
HANDELINGE 23:26 Claudius LŪsias aan die hoogedele goewerneur Felix: Groete!
HANDELINGE 23:27 Toe hierdie man wat deur die Jode gevang is, op die punt gestaan het om deur hulle omgebring te word, het ek met die soldate bygekom en hom gered, omdat ek verneem het dat hy 'n Romein is.
HANDELINGE 23:28 Maar omdat ek te wete wou kom wat die oorsaak was waarom hulle hom beskuldig, het ek hom na hulle Raad afgebring
HANDELINGE 23:29 en uitgevind dat hy beskuldig word oor twisvrae van hulle wet, maar dat hy nie aangeklaag word van iets wat die dood of boeie verdien nie.
HANDELINGE 23:30 En omdat aan my meegedeel is dat daar deur die Jode 'n komplot teen die man sou gesmee word, het ek hom meteens na u gestuur en ook sy beskuldigers gelas om wat hulle teen hom het, voor u te sÍ. Vaarwel!
HANDELINGE 23:31 En die soldate het Paulus geneem soos hulle beveel is, en hom in die nag na AntŪpatris gebring.
HANDELINGE 23:32 En die volgende dag het hulle die ruiters met hom verder laat gaan en self na die kamp teruggekeer.
HANDELINGE 23:33 En diť het in Cesarťa gekom en die brief aan die goewerneur afgegee en ook Paulus voor hom gestel.
HANDELINGE 23:34 En die goewerneur het die brief gelees en gevra uit watter provinsie hy was; en toe hy verneem dat hy uit CilŪciŽ was,
HANDELINGE 23:35 sÍ hy: Ek sal jou in verhoor neem wanneer jou beskuldigers ook aangekom het. Toe gee hy bevel dat hy in die paleis van Herodes bewaak moes word.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500