South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

EfesiŰrs 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

EFESI╦RS 1:1 Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in ╔fese is, en die gelowiges in Christus Jesus:
EFESI╦RS 1:2 Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus!
EFESI╦RS 1:3 GeseŰnd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseŰn het met alle geestelike seŰninge in die hemele in Christus,
EFESI╦RS 1:4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wŕreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,
EFESI╦RS 1:5 deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,
EFESI╦RS 1:6 tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.
EFESI╦RS 1:7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,
EFESI╦RS 1:8 wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,
EFESI╦RS 1:9 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,
EFESI╦RS 1:10 om die volheid van die tye te reŰl, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig--
EFESI╦RS 1:11 in Hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,
EFESI╦RS 1:12 sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het,
EFESI╦RS 1:13 in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseŰl is met die Heilige Gees van die belofte,
EFESI╦RS 1:14 wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.
EFESI╦RS 1:15 Daarom--vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges--
EFESI╦RS 1:16 hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie,
EFESI╦RS 1:17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,
EFESI╦RS 1:18 verligte oŰ van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;
EFESI╦RS 1:19 en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte
EFESI╦RS 1:20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,
EFESI╦RS 1:21 bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wŕreld nie, maar ook in die toekomstige.
EFESI╦RS 1:22 En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,
EFESI╦RS 1:23 wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500