South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Esegiėl 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

ESEGIĖL 13:1 En die woord van die HERE het tot my gekom en gesź:
ESEGIĖL 13:2 Mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer, en sź aan die wat profete uit hulle eie hart is: Hoor die woord van die HERE!
ESEGIĖL 13:3 So spreek die Here HERE: Wee die dwase profete wat agter hulle eie gees aan wandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie.
ESEGIĖL 13:4 Jou profete, o Israel, is soos jakkalse in puinhope.
ESEGIĖL 13:5 Julle het in die bresse nie opgegaan nie en die muur nie gebou om die huis van Israel, om in die stryd pal te staan in die dag van die HERE nie.
ESEGIĖL 13:6 Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsźery, hulle wat daar sź: Die HERE het gespreek--terwyl die HERE hulle nie gestuur het nie; en dan wag hulle op vervulling van die woord!
ESEGIĖL 13:7 Het julle nie 'n bedrieglike gesig gesien en leuenagtige waarsźery gespreek nie deurdat julle sź: Die HERE spreek, terwyl Ék nie gespreek het nie?
ESEGIĖL 13:8 Daarom, so spreek die Here HERE: Omdat julle valsheid gespreek en leuenagtige gesigte gesien het, daarom kyk, Ek het dit teen julle, spreek die Here HERE.
ESEGIĖL 13:9 En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leuens waarsź: hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie en in die boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie en in die land van Israel nie kom nie; en julle sal weet dat Ek die Here HERE is.
ESEGIĖL 13:10 Omdat, ja, omdat hulle my volk verlei het deur te sź: Vrede! terwyl daar geen vrede is nie; en as die volk 'n muur bou, kyk, dan bepleister hulle dit met los kalk;
ESEGIĖL 13:11 sź vir hulle wat met los kalk pleister, dat dit sal afval; daar sal 'n oorstromende stortreėn kom; en julle, haelstene, sal val en 'n stormwind sal losbreek.
ESEGIĖL 13:12 En kyk, daar val die muur! Sal dan nie vir julle gesź word: Waar is die pleister waarmee julle gepleister het nie?
ESEGIĖL 13:13 Daarom, so spreek die Here HERE: Ja, Ek sal 'n stormwind in my grimmigheid laat losbreek, en daar sal 'n oorstromende stortreėn kom in my toorn en haelstene in grimmigheid tot vernietiging.
ESEGIĖL 13:14 En Ek sal die muur afbreek wat julle met los kalk gepleister het, en dit op die grond gooi, sodat sy fondament blootgelź sal word; dan sal die stad val, en julle sal daarin omkom; en julle sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGIĖL 13:15 En Ek sal my grimmigheid laat uitwoed teen die muur en teen hulle wat dit met los kalk gepleister het; en Ek sal vir julle sź: Weg is die muur! En weg is hulle wat dit gepleister het,
ESEGIĖL 13:16 naamlik die profete van Israel wat profeteer aangaande Jerusalem en vir hom gesigte van vrede sien, terwyl daar geen vrede is nie, spreek die Here HERE.
ESEGIĖL 13:17 En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk wat as profetesse optree uit hulle eie hart, en profeteer teen hulle
ESEGIĖL 13:18 en sź: So spreek die Here HERE: Wee die vroue wat bande vaswerk aan al die gewrigte van die hande en sluiers maak oor die hoof van allerhande mense, groot en klein, om siele te vang. Wil julle siele vang van my volk en siele vir julle voordeel in die lewe hou?
ESEGIĖL 13:19 En julle ontheilig My by my volk vir 'n paar hande vol gars en vir 'n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister.
ESEGIĖL 13:20 Daarom, so sź die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen julle bande waarmee julle die siele vang soos voėls, en Ek sal hulle van julle arms afskeur; en Ek sal die siele losmaak, die siele wat julle vang soos voėls.
ESEGIĖL 13:21 Ek sal ook julle sluiers skeur en my volk uit julle hand red, sodat hulle nie meer 'n buit in julle hand sal wees nie; en julle sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGIĖL 13:22 Omdat julle met leuens die hart van die regverdige droewig gemaak het--terwyl Ek hom geen smart aangedoen het nie--en die hande van die goddelose versterk het, dat hy van sy slegte weg nie sou terugkeer, om hom in die lewe te hou nie;
ESEGIĖL 13:23 daarom sal julle geen bedrieglike gesigte meer sien en geen waarsźery meer drywe nie; maar Ek sal my volk uit julle hand red, en julle sal weet dat Ek die HERE is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500