South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Esegiėl 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

ESEGIĖL 25:1 En die woord van die HERE het tot my gekom en gesź:
ESEGIĖL 25:2 Mensekind, rig jou aangesig teen die kinders van Ammon, en profeteer teen hulle.
ESEGIĖL 25:3 En sź aan die kinders van Ammon: Hoor die woord van die Here HERE. So spreek die Here HERE: Omdat jy ha, ha! geroep het oor my heiligdom, omdat dit ontheilig is, en oor die land van Israel, omdat dit verwoes is, en oor die huis van Juda, omdat hulle in ballingskap gegaan het--
ESEGIĖL 25:4 daarom, kyk, Ek gee jou oor aan die kinders van die Ooste as 'n besitting, dat hulle hul laers in jou opslaan en hul wonings in jou maak; hulle sal jou vrugte eet, en hulle sal jou melk drink.
ESEGIĖL 25:5 En Ek sal Rabba 'n weiveld maak vir kamele en die kinders van Ammon 'n lźplek vir kleinvee, en julle sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGIĖL 25:6 Want so sź die Here HERE: Omdat jy in die hand geklap en met die voet gestamp het en bly was met volle veragting in die siel oor die land van Israel--
ESEGIĖL 25:7 daarom, kyk, Ek strek my hand teen jou uit en gee jou as buit vir die nasies, en Ek sal jou uitroei uit die volke en jou uit die lande verdelg; Ek sal jou vernietig, en jy sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGIĖL 25:8 So spreek die Here HERE: Omdat Moab en Seļr sź: Kyk, die huis van Juda is soos al die nasies--
ESEGIĖL 25:9 daarom, kyk, Ek maak die berghange van Moab oop, dat dit sonder stede is, sonder sy stede in sy hele gebied, die sieraad van die land: Bet-Jésimot, Baäl-Meon en tot Kirjatįim toe;
ESEGIĖL 25:10 aan die kinders van die Ooste sal Ek dit, saam met die kinders van Ammon, as besitting gee, sodat die kinders van Ammon nie meer genoem sal word onder die nasies nie.
ESEGIĖL 25:11 Ek sal ook in Moab strafgerigte voltrek; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGIĖL 25:12 So sź die Here HERE: Omdat Edom wraaksugtig gehandel het teen die huis van Juda en hom baie skuldig gemaak het en hom op hulle gewreek het--
ESEGIĖL 25:13 daarom, so sź die Here HERE: Ek sal my hand uitstrek teen Edom en daaruit mens en dier uitroei; en Ek sal dit 'n puinhoop maak van Teman af, en tot by Dedan sal hulle deur die swaard val.
ESEGIĖL 25:14 En Ek sal my wraak op Edom in die hand van my volk Israel gee, en hulle sal met Edom handel volgens my toorn en my grimmigheid; so sal hulle dan my wraak gewaar word, spreek die Here HERE.
ESEGIĖL 25:15 So sź die Here HERE: Omdat die Filistyne wraaksugtig gehandel het en hulle erg gewreek het met veragting in die siel, om te verwoes met ewige vyandskap--
ESEGIĖL 25:16 daarom, so sź die Here HERE: Kyk, Ek strek my hand uit teen die Filistyne en sal die Kretiėrs uitroei en die oorblyfsel van die seekus vernietig.
ESEGIĖL 25:17 En Ek sal gedugte wraak aan hulle oefen met grimmige strawwe; en hulle sal weet dat Ek die HERE is as Ek my wraak oor hulle bring.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500