South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Ester 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ESTER 5:1 Op die derde dag het Ester haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binneste voorhof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit in die koninklike saal, teenoor die ingang van die saal.
ESTER 5:2 En net toe die koning koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy genade in sy o gevind; en die koning het die goue septer wat in sy hand was, na Ester uitgesteek; en Ester het nader gekom en die punt van die septer aangeraak.
ESTER 5:3 Toe s die koning vir haar: Wat wil jy h, koningin Ester, of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk--dit sal jou gegee word.
ESTER 5:4 Daarop antwoord Ester: As die koning dit goedvind, laat die koning dan vandag met Haman na die maaltyd kom wat ek vir hom berei het.
ESTER 5:5 En die koning s: Bring Haman gou, dat ons kan handel volgens die woord van Ester! En die koning en Haman het gegaan na die maaltyd wat Ester berei het.
ESTER 5:6 En terwyl hulle wyn drink, s die koning vir Ester: Wat is jou bede? --dit sal jou toegestaan word. En wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk--daaraan sal voldoen word.
ESTER 5:7 Daarop antwoord Ester en s: My bede en my versoek is:
ESTER 5:8 As ek genade gevind het in die o van die koning, en as die koning dit goedvind om my bede toe te staan en aan my versoek te voldoen, laat die koning en Haman na die maaltyd kom wat ek vir hulle sal berei, dan sal ek mre na die wens van die koning handel.
ESTER 5:9 En op di dag het Haman bly en opgeruimd heengegaan; maar toe Haman Mrdegai in die poort van die koning sien en dat hy nie opstaan of vir hom bevrees is nie, was Haman met woede vervul teen Mrdegai.
ESTER 5:10 Maar Haman het hom bedwing; en toe hy by sy huis kom, laat hy sy vriende en sy vrou Seres haal;
ESTER 5:11 en Haman vertel hulle van die heerlikheid van sy rykdom en van die veelheid van sy seuns en van alles waarin die koning hom groot gemaak het en hoe hy hom verhef het bo die vorste en die dienaars van die koning.
ESTER 5:12 Verder s Haman: Selfs het koningin Ester niemand saam met die koning na die maaltyd laat kom wat sy aangerig het nie, as net vir my, en ook vir mre is ek deur haar genooi saam met die koning.
ESTER 5:13 Maar dit alles baat my niks, solank as ek die Jood Mrdegai in die poort van die koning sien sit.
ESTER 5:14 Toe s sy vrou Seres en al sy vriende vir hom: Laat hulle 'n galg van vyftig el hoog maak, en s mre vroeg aan die koning dat hulle Mrdegai daaraan moet ophang; gaan dan vrolik saam met die koning na die maaltyd. Di woord het Haman geval, en hy het die galg laat maak.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500