South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 11:1 Verder het die HERE vir Moses gesÍ: Nog een plaag sal Ek oor Farao en oor Egipte bring. Daarna sal hy julle hiervandaan laat trek. As hy julle geheel en al laat trek, sal hy julle selfs hiervandaan wegdrywe.
EXODUS 11:2 SÍ tog voor die ore van die volk dat elke man van sy naaste en elke vrou van haar naaste silwergoed en goue goed moet eis.
EXODUS 11:3 En die HERE het aan die volk guns verleen in die oŽ van die Egiptenaars. Ook was die man Moses baie groot in Egipteland, in die oŽ van Farao se dienaars en in die oŽ van die volk.
EXODUS 11:4 Toe sÍ Moses: So het die HERE gespreek: Omtrent middernag trek Ek uit dwarsdeur Egipte;
EXODUS 11:5 dan sal al die eersgeborenes in Egipteland sterwe, van Farao se eersgeborene af wat op sy troon sit, tot die eersgeborene van die slavin agter die handmeul en al die eersgeborenes van die vee.
EXODUS 11:6 En daar sal 'n groot gejammer in die hele Egipteland wees soos daar nie gewees het en soos daar nie weer sal wees nie.
EXODUS 11:7 Maar teen geeneen van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie, van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die HERE 'n onderskeid maak tussen die Egiptenaars en die Israeliete.
EXODUS 11:8 Dan sal al hierdie dienaars van u na my toe afkom en voor my neerbuig en sÍ: Trek uit, jy en die hele volk wat jou volg. En daarna sal ek uittrek. Toe het hy van Farao af weggegaan in gloeiende toorn.
EXODUS 11:9 En die HERE het vir Moses gesÍ: Farao sal na julle nie luister nie, sodat my wonders in Egipteland baie kan word.
EXODUS 11:10 En Moses en Ašron het al hierdie wonders voor Farao gedoen. Maar die HERE het Farao se hart verhard, sodat hy die kinders van Israel nie uit sy land laat trek het nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500