South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 19:1 In die derde maand nŠ die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom--
EXODUS 19:2 hulle het van RŠfidim af opgebreek en in die woestyn Sinai gekom en in die woestyn laer opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg laer opgeslaan.
EXODUS 19:3 Maar Moses het opgeklim na God toe, en die HERE het hom van die berg af toegeroep en gesÍ: So moet jy aan die huis van Jakob sÍ en aan die kinders van Israel verkondig:
EXODUS 19:4 Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.
EXODUS 19:5 As julle dan nou terdeŽ na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.
EXODUS 19:6 En jķlle sal vir My 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.
EXODUS 19:7 En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die HERE hom beveel het.
EXODUS 19:8 Toe antwoord die hele volk eenparig en sÍ: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die HERE oorgebring.
EXODUS 19:9 En die HERE het met Moses gespreek: Kyk, Ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as Ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jůu kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die HERE meegedeel.
EXODUS 19:10 Verder het die HERE aan Moses gesÍ: Gaan na die volk en heilig hulle vandag en mŰre, en laat hulle hul klere was
EXODUS 19:11 en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die HERE voor die oŽ van die hele volk op die berg Sinai afdaal.
EXODUS 19:12 Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sÍ: Pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word.
EXODUS 19:13 Geen hand mag hom aanraak nie; maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word; of dit 'n dier of 'n mens is--hy mag nie lewe nie. As die ramshoring lang geluide blaas, mag hulle op die berg klim.
EXODUS 19:14 Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hul klere gewas.
EXODUS 19:15 En hy het aan die volk gesÍ: Hou julle klaar teen die derde dag; moenie naby die vrou kom nie.
EXODUS 19:16 En op die derde dag toe dit mŰre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laer was, gebeef het.
EXODUS 19:17 Daarop het Moses die volk uit die laer gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg.
EXODUS 19:18 En die hele berg Sinai het gerook, omdat die HERE in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe.
EXODUS 19:19 Toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord.
EXODUS 19:20 Terwyl die HERE op die berg Sinai neerdaal, op die top van die berg, het die HERE Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim.
EXODUS 19:21 En die HERE het vir Moses gesÍ: Klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die HERE toe deurbreek om te sien en baie van hulle dan val nie.
EXODUS 19:22 En ook die priesters wat naby die HERE kom, moet hulleself heilig, sodat die HERE nie teen hulle losbreek nie.
EXODUS 19:23 Toe het Moses die HERE geantwoord: Die volk kan nie op die berg Sinai klim nie, want U het ons self gewaarsku en gesÍ: Baken die berg af en heilig dit.
EXODUS 19:24 Daarop sÍ die HERE vir hom: Gaan heen, klim af. Dan moet jy, en Ašron saam met jou, opklim; maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om na die HERE toe op te klim nie, sodat Hy nie teen hulle losbreek nie.
EXODUS 19:25 En Moses het na die volk toe afgeklim en hulle dit aangesÍ.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500