South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 21:1 En dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou:
EXODUS 21:2 As jy 'n Hebreeuse slaaf koop, moet hy ses jaar lank dien, maar in die sewende moet hy as vryman verniet weggaan.
EXODUS 21:3 As hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word; as hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word.
EXODUS 21:4 As sy heer aan hom 'n vrou gee en sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees, terwyl hy alleen vrygelaat word.
EXODUS 21:5 Maar as die slaaf reguit sÍ: Ek het my heer, my vrou en my kinders lief; ek wil nie as vryman weggaan nie--
EXODUS 21:6 dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of die deurpos bring; en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor; daarna moet hy hom vir altyd dien.
EXODUS 21:7 En as iemand sy dogter as slavin verkoop, mag sy nie soos die slawe weggaan nie.
EXODUS 21:8 As sy haar heer nie beval nie wat haar vir homself bestem het, moet hy haar laat loskoop. Hy is nie geregtig om haar aan 'n vreemde volk te verkoop nie, omdat hy troueloos met haar gehandel het.
EXODUS 21:9 Maar as hy haar vir sy seun bestem, moet hy met haar handel volgens die reg van die dogters;
EXODUS 21:10 as hy vir hom 'n ander een neem, mag hy haar voedsel, haar klere en haar huweliksgemeenskap nie verminder nie.
EXODUS 21:11 En as hy hierdie drie dinge nie vir haar doen nie, kan sy verniet weggaan, sonder geld.
EXODUS 21:12 Hy wat 'n mens slaan, dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word.
EXODUS 21:13 Maar as hy dit daar nie op toegelÍ het nie, maar God dit sy hand laat ontmoet het, dan sal Ek jou 'n plek aanwys waarheen hy kan vlug.
EXODUS 21:14 Maar as iemand moedswillig teen sy naaste handel, om hom met lis dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem, om te sterwe.
EXODUS 21:15 En hy wat sy vader of moeder slaan, moet sekerlik gedood word.
EXODUS 21:16 En hy wat 'n mens steel en hom verkoop--of as hy in sy besit gevind word--diť moet sekerlik gedood word.
EXODUS 21:17 En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word.
EXODUS 21:18 En as manne twis en die een die ander slaan met 'n klip of met die vuis, sodat hy nie sterwe nie, maar bedlÍend word--
EXODUS 21:19 as hy weer opstaan en buite met sy stok rondloop, moet hy wat geslaan het, ongestraf bly; net sy tydverlies moet hy vergoed en sorg dat hy heeltemal gesond word.
EXODUS 21:20 En as iemand sy slaaf of slavin met 'n stok slaan, dat diť onder sy hand sterwe, moet dit sekerlik gewreek word.
EXODUS 21:21 Maar as hy nŠ een of twee dae nog lewe, moet dit nie gewreek word nie, want hy is sy eiendom.
EXODUS 21:22 En as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou so stamp dat haar vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal soos die man van die vrou hom dit oplÍ, en hy moet dit deur skeidsregters gee.
EXODUS 21:23 Maar is daar 'n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe,
EXODUS 21:24 oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet,
EXODUS 21:25 brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek.
EXODUS 21:26 En as iemand sy slaaf of slavin op die oog slaan en hy dit beskadig, moet hy hom vry laat weggaan vir sy oog.
EXODUS 21:27 En as hy die tand van sy slaaf of die tand van sy slavin uitslaan, moet hy hom vry laat weggaan vir sy tand.
EXODUS 21:28 En as 'n bees 'n man of 'n vrou stoot, sodat hy sterwe, moet die bees sekerlik gestenig word; en sy vleis mag nie geŽet word nie, maar die baas van die bees sal ongestraf bly.
EXODUS 21:29 Maar as die bees tevore al stoterig gewees het en sy baas gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie, en dit 'n man of 'n vrou doodmaak, moet die bees gestenig word, en sy baas moet ook gedood word.
EXODUS 21:30 As aan hom losgeld opgelÍ word, moet hy vir die lossing van sy lewe alles gee wat hom opgelÍ word.
EXODUS 21:31 Of dit 'n seun gestoot het of 'n dogter, volgens hierdie reg moet met hom gehandel word.
EXODUS 21:32 As die bees 'n slaaf of slavin stoot, moet hy aan hulle heer dertig sikkels silwer gee, en die bees moet gestenig word.
EXODUS 21:33 En as iemand 'n put oopmaak, of as iemand 'n put grawe en dit nie toemaak nie, en 'n bees of esel val daarin,
EXODUS 21:34 moet die eienaar van die put vergoeding gee: hy moet aan die eienaar van die dier geld gee, maar die dooie dier moet syne wees.
EXODUS 21:35 En as iemand se bees die bees van 'n ander stoot, sodat dit sterwe, moet hulle die lewendige bees verkoop en die geld daarvan verdeel; en die dooie een moet hulle ook verdeel.
EXODUS 21:36 Of as dit bekend was dat die bees tevore al stoterig gewees het, en sy baas dit nie opgepas het nie, moet hy ten volle bees vir bees vergoed; maar die dooie een moet syne wees.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500